Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
14.03.2019

Oppretter ny havforskergruppe

Norsk-russisk samarbeid

I løpet av 2019 blir det oppretta ei ny norsk-russisk havforskergruppe. Gruppa skal samordne vitenskapelige data og felles forskningsprosjekt.

– Russisk havforskning har nylig gått gjennom ei omfattende omorganisering, og i den forbindelse skjer det også en del endringer i samarbeidet mellom norske og russiske havforskere, sier forskningsdirektør Geir Huse. Denne uka møtte han russiske kolleger i Moskva, melder HI på sitt nettsted.

I Russland har hvert havområde tradisjonelt hatt «sitt» havforskningsinstitutt. I mer enn 60 år har havforskningsinstituttet samarbeidet med Det polare havforskningsinstituttet i Murmansk (Pinro).

Etter omorganiseringa er det Det føderale havforskningsinstituttet (Vniro) i Moskva som er HIs nye samarbeidspartner.

Internasjonal direktør i Vniro, Vladimir Beljajev sier i alt 28 institutt med mer enn 5 000 ansatte slås sammen.

Forskningsdirektør Huse opplyser at det norsk-russiske havforskningssamarbeidet vil fortsette i kjente spor, med felles tokt, samkjøring av forskningsmetodikk, ulike arbeidsmøter og datautveksling.

Forskningsdirektør Oleg Bulatov i Vniro sier den nye gruppa i første omgang bør konsentrere seg om de økonomisk viktige bestandene torsk, hyse og blåkveite.