Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
27.06.2019

Opprenskning fra 15. august

Årets redskapstokt

Årets opprenskingstokt etter tapte fiskeredskaper starter om lag 15. august. Toktet starter på Vestlandet, men vil i hovedsak foregå fra Nord-Norge og sydover til slutten av september. Det opplyser toktansvarlig Gjermund Langedal i Fiskeridirektoratet.

Norge er i en særstilling internasjonalt med de årlige opprenskningstoktene, som utføres av Fiskeridirektoratet. Årets tokt vil bli gjennomført med M/S «Liafjord», som hadde tilsvarende oppdrag i 2015, opplyser Gjermund Langedal.

Han sier prioritering av spesifikke opprenskingsområder vil bli endelig fastsatt på bakgrunn av den totale mengden av tapsmeldinger og informasjon om tapsområder.

Yrkesfiskere er pålagt å søke etter tapte redskaper og å melde inn det som ikke blir funnet igjen. Melding om tap og tapsposisjon skal gis fortløpende til Kystvaktsentralen på telefon 07611.

Ser god bedring

-Vi er takknemlig for mange lokale «ildsjeler» som bidrar svært aktivt for både koordinering av tapsinformasjon og for at flere skal melde sine tap eller kunnskap om områder med «gammelt bruk», sier Langedal.

Han forteller at inntrykket er at norske fiskere blir stadig bedre til å melde fra om tapte og gjenstående fiskeredskaper.

 – Hele 70 prosent av det vi tok opp i 2018 av garn og teiner, i tillegg til trål og snurrevad, ble levert tilbake til eier, forteller han.

Les Fiskeridirektoratets omtale av fjorårets tokt. (ekstern link)

Kan bli bedre

På opprenskningstoktene er det likevel slik at det dessverre fremdeles blir tatt opp «nyere» fiskeredskaper som ikke er meldt tapt og fiskeredskaper som åpenbart er dumpet. Gjermund Langedal forteller at det både er funnet stålwire i aktive fiskefelt og snurrevadtau med provisoriske drivanker, som tyder på et aktivt ønske om å bli av med både wire og tau på sjøen. Dette er ikke akseptabelt, sier han.

Kjell Ingebrigtsen sier Norges Fiskarlag er tydelig på at brukstap skal meldes og at avfall og ødelagt bruk SKAL på land.

-Vi trenger fortsatt å minne hverandre om dette, selv om det er en selvfølgelighet. Fiskeridirektoratet gjør en kjempejobb som har mye å si for oss i næringen, derfor er det åpenbart at vi må gjøre det vi kan for at flest mulig tapte redskaper kan bli tatt ut av havet.

Han oppfordrer derfor alle som bruker havet til å heve sin egen standard.

-Det er alltid fare for at strøm og uhell kan føre til redskapstap. Jeg håper derfor både yrkesfiskere og også fritidsfiskere varsler, slik at vi unngår at redskaper blir stående til hinder for nytt fiske og skade for det som lever i havet.

-At noen velger enkle løsninger og aktivt kaster redskaper i havet er uhørt og skader ryktet til alle fiskere, sier Kjell Ingebrigtsen.