Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
24.11.2017

Opphev bindingene

Deltagerforskriften 2018

Norges Fiskarlag vil oppheve landsdelsbindingene ved salg av fartøy slik at salg kan skje fritt. Fiskarlaget har også gitt innspill om tiltak i åpen gruppe i deltagerforskriften for 2018.

Fylkesbindingen i enkelte torskefiskerier ble i 2016 erstattet av en landsdelsbinding. Endringen innebærer at det ikke lenger er begrensninger på salg av fartøy for fortsatt drift mellom fylker, med mindre salget skjer mellom de to landsdelene Nord-Norge og Sør-Norge. Det er et unntak for salg til Nord-Troms og Finnmark.

Det har i ettertid vist seg at det er lett å omgå reglene ved salg av fartøy fra Sør-Norge til hele Nord-Norge, også til de deler av Nord-Norge som ikke er omfattet av unntaksregelen.

Dersom direktoratet likevel finner å ville opprettholde landsdelsbindingen, må en karantenetid på minst 3 år innføres.

 

Tiltak lukket/åpen gruppe

Norges Fiskarlag er i mot at det innføres begrensninger for deltakelse i åpen gruppe etter salg av fartøy i lukket gruppe.

Fiskarlaget støtter forslaget om at det må være krav om at fartøyeier skal stå om bord ved fiske i åpen gruppe, altså et forbud mot leieskipper.

Leppefiske

Norges Fiskarlag ser behovet for å begrense deltakelsen i fisket etter leppefisk og mener det best kan gjennomføres ved en lukking basert på deltakelse.

Les hele Fiskarlagets innspill til deltagerforskriften for 2018 vedlagt (under)