Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
19.05.2017

Oppgraderer verktøy

Sikkerhetsstyring

Sjøfartsdirektoratet har lansert et oppgradert gratis verktøy for vurdering av risiko ved arbeidsoppgaver på fiskefartøy og mindre lasteskip. Hensikten er å gjøre slike fartøy til en sikrere arbeidsplass.

Sjøfartsdirektoratet har tidligere tilbudt risikovurderingsverktøyene FiskRisk og LastRisk på separate nettsteder. Disse nå er slått sammen til en oppdatert gratis tjeneste på direktoratets hovedside (link).

Et enklere brukergrensesnitt, forbedret funksjonalitet og bedre visning på mobile plattformer skal altså gjøre verktøyet lettere tilgjengelig for brukerne.

Krav om system

– Risikovurderingsverktøyet er et hjelpemiddel for å avdekke farer ved de ulike arbeidsoppgavene som utføres om bord på fiskefartøy eller mindre lasteskip. Fra i år er det krav om sikkerhetsstyringssystem på slike fartøy, og dette verktøyet vil hjelpe fartøyeiere med å oppfylle kravet. Brukeren kan vurdere risiko, lage handlingsplaner og iverksette tiltak for å bedre sikkerheten om bord, sier seniorrådgiver Hilde Stange.

– Blant forbedringene er muligheten til å kopiere data fra et fartøy til et annet, noe våre brukere har etterlyst. Vi har også rettet en del feil, forbedret brukeropplevelsen og gjort andre endringer, sier Stange.

Positivt tilbud

Målgruppen for verktøyet fra Sjøfatsdirektoratet er hovedsakelig små rederier med et mindre antall fartøy eller virksomheter med kun ett fartøy. Disse har tradisjonelt ikke kjøpt inn kommersielle systemer for sikkerhetsstyring. Det er imidlertid ingenting i veien for at verktøyet også kan brukes av store rederier med en omfattende kompleksitet i driften, fordi verktøyet gir mulighet til å tilpasse innholdet etter behov, opplyser direktoratet i en omtale av saken.

-Fiskarlaget mener det er positivt at direktoratet tilrettelegger og bistår på dette området. Samtidig minner også vi i Fiskarlaget om vårt eget sikkerhetsstyringssystem for fartøy under 15 meter, sier fagsjef Joakim Martinsen.

Han viser til at Fiskarlagets system er tilpasset brukergruppens spesifikke behov.

-Fiskarlagets sikkerhetsstyringssystem er et av de mest brukte i den minste flåtegruppen. Systemet selges til en medlemspris på 500 kroner, og til ikke medlemmer for 3 500 kroner. Det er viktig at alle fartøy under 500 bruttotonn har på plass et sikkerhetstyringssystem innen fristen som er 1. juli. Fartøyene over 500 BT er som kjent underlagt ISM koden.