Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
30.09.2015

Opp på sild og ned på makrell

ICES' kvoteråd for 2016

Det internasjonele rådet for havforskning (ICES) tilrår redusert fangst av makrell og kolmule, samt økning i sildekvoten for 2016. Kvoterådene for pelagiske arter ble presentert onsdag 30. september.

Kvoterådene fra ICES kan leses i detalj hos Havforskningsinstituttet.

Norsk vårgytende sild

 • Anbefalt kvote 2016: 316 876 tonn
 • Anbefalt kvote 2015: 283 013 tonn
 • Avtalt kvote 2015: Ikke enighet om totalkvote

ICES anbefaler at fangstene i 2016 ikke bør overstige 316 876 tonn, dersom forvaltningsplanen til EU, Færøyene, Island, Norge og Russland følges.

Bestanden er nedadgående og er beregnet til å være under føre-var-nivået (Bpa) i 2014. Siden 1998 har bestanden produsert fem sterke årsklasser (1998, 1999, 2002, 2003 og 2004). Årsklassene 2005- 2012 er beregnet til å være svake.

2013-årsklassen er beregnet til å være sterkere enn årsklassene 2005- 2012.

Makrell

 • Anbefalt kvote 2016: mindre enn 667 385 tonn
 • Anbefalt kvote 2015: 831 000- 906 000 tonn
 • Avtalt kvote 2015: 1,235 millioner tonn (summen av kvoter satt av de ulike partene, det er ikke enighet om en totalkvote)

Det foreligger ikke en internasjonalt avtalt forvaltningsplan for makrell, men kyststatene (EU, Færøyene, Island og Norge) jobber med et nytt forslag til langsiktig forvaltningsplan.

Kolmule

 • Anbefalt kvote 2016: 776 391 tonn
 • Anbefalt kvote 2015: 839 886 tonn
 • Avtalt kvote 2015: 1 260 000 tonn

Vestlig hestmakrell

 • Anbefalt kvote 2016: mindre enn 126 103 tonn
 • Anbefalt kvote 2015: mindre enn 99 304 tonn
 • Kvote 2015: 97 604 tonn (EU sin kvote)

Hestmakrell i Nordsjøen

 • Anbefalt kvote 2016: 15 200 tonn
 • Anbefalt kvote 2015: 15 200 tonn
 • Avtalt kvote 2015: 15 200 tonn (EU sin kvote)