Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
29.06.2018

Opp for sei – resten ned

Kvoteråd: Nordsjøen

Neste års kvoteråd for torsk, hyse, sei, hvitting og rødspette i Nordsjøen er nå klare. Seibestanden er i god forfatning og kvoterådet går derfor opp fra i fjor. Rådene for torsk, hyse, og hvitting går ned.

Kvoterådene gis av ICES, Det nasjonale råd for havforskning, der Havforskningsinstituttet er en viktig bidragsyter.

– Seibestanden i Nordsjøen er i god forfatning og høstes på en fornuftig måte og derfor økes kvoterådet, sier forskningssjef Henning Wehde til Havforskningsinstituttets nettside.

Kvoterådet for 2019 er på vel 140 000 tonn, som er en økning på 18 prosent fra anbefalt kvote og 21 prosent på avtalt kvote fra i fjor.

Varierende for de andre bestandene

I fjor gikk rådet på torsk opp, mens i år er bestanden i dårlig forfatning og høstes for hardt. 2019-kvoterådet er på knapt 28 000 tonn, som er en nedgang på 47 prosent fra i fjor.

Hysebestanden er i god forfatning, men med høy fiskedødelighet. Kvoterådet er derfor på vel 36 000 tonn, som er en nedgang på 27 prosent fra i fjor.

Det samme gjelder for hvittingbestanden. Den er i god forfatning, men med høyere fiskedødelighet enn antatt. Kvoten er derfor på vel 25 000 tonn, som er en nedgang på 3 prosent fra anbefalt kvote og 18 prosent fra avtalt kvote.

Bestanden for rødspette er i god forfatning, og høstes fornuftig. Kvoterådet for neste år er på 139 000 tonn. Det er en nedgang på 2 prosent fra fjorårets anbefalte kvote og en økning på 9 prosent fra avtalt kvote.

For mer informasjon om kvoterådene, se bestandsarkene hos HI:

Torsk

Hyse

Sei

Hvitting

Rødspette