Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
22.10.2014

Ønsker mer fokus

Beredskapslære i skolen

Årsmøtet til Møre og Romsdal Fiskarlag mener at dagens fagplan i videregående skole for dem som skal bli fiskere må bli bedre, og foreslår blant anna å fjerne kystskippersertifikatet fra fagplanen og heller bruke tiden på mer redskapslære.

Etter Årsmøtets mening er det ikke behov for at de som går Fiske og Fangst skal ta kystskippersertifikat slik fagplanen praktiseres i dag. Fiskeflåten har behov for, og tilbyr mange stillinger som ikke er sertifikatpliktige og da må fagplanen også gjenspeile dette. Det må være meir fokus på at det å være mannskap på en fiskebåt er ett eget yrke. Den tidsbruken en har benyttet på nautikk bør benyttes til redskapslære. Det bør skapes sterkere relasjoner mellom Fiskerifaglig opplæringskontor, skole, elev, fiskeflåten og redskapsprodusenter (bøteri) for å danne en god opplæringsarena for elevene gjennom praktisk læring.