Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
09.04.2015

Ønsker høyt markedsfokus

Fiskarlaget i høring

Norges Fiskarlag ønsker økt markedsarbeid på produkter som leveres fra norske fiskere. Dette skriver Fiskarlaget i et høringssvar om prioriteringer av fremtidig markedsarbeid.

-Vi ønsker å styrke vår næring gjennom høyt og økt fokus på eksportmarkedsarbeid, sier leder Kjell Ingebrigtsen.

I høringssvaret til Nærings- og fiskeridepartementet skriver Fiskarlaget at forslaget om å redusere arbeidet med generisk markedsføring av pelagisk fisk er svakt begrunnet, og Fiskarlaget mener at dagens avgiftsnivå på 0,75 prosent må videreføres.
Etter vår vurdering er bransjens egenskaper i sektoren fortsatt slik at det er sterke faglige argumenter for fellesfinansiering av generisk markedsføring. I tillegg er det fortsatt behov for å beholde norsk posisjon i etablerte markeder, og ikke minst er det behov for å etablere nye markeder for pelagiske produkter. I dagens krevende situasjon for pelagiske produkter til for eksempel Russland og Ukraina, vil kunne forverres dersom Norge nå velger å redusere omfanget av generisk markedsarbeid innenfor pelagisk sektor.

Norges Fiskarlag mener det fortsatt er behov for å styrke markedsarbeidet innenfor hvitfisk, og foreslår at markedsavgiften økes fra 0,75 prosent til 1,0 prosent.

Les hele Fiskarlagets høringssvar:20150408_Hearing_markedsavgift_eksport.pdf