Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
13.09.2022

Ønsker flere fartøy

Fishing for Litter

Fishing for Litter har fått en bevilgning på 2,3 millioner til drift i 2022 og søker nå flere fartøy med i sluttfasen av ordningen, som gjelder levering av oppfisket avfall til noen havner langs kysten.

Fishing for Litter har siden 2016 tatt imot oppfisket avfall fra fiskefartøy langs norskekysten.

Ordningen er gratis for fiskerne, og innebefatter i dag 11 havner og over 100 fartøy. Selv om ordningen er foreslått utfaset, er det fortsatt mulig å delta.

Flertallet er svært fornøyde

– Det vi kan si er at Fishing for Litter pågår som normalt i 2022, og at vi med støtten vi har fått fra MARFO Senter mot marin forsøpling, fortsetter med et veldig viktig arbeid også i høst, sier Hilde Rødås Johnsen fra SALT.

De drifter ordningen i samarbeid med gjenvinningsselskapet Nofir og en rekke mottak og avfallsaktører langs kysten. Siden oppstarten er det tatt imot over 1000 tonn oppfiskede redskaper og annet avfall fra havet som et resultat av dette samarbeidet.

Responsen har vært overveldende positiv ifølge en undersøkelse gjort av SALT. Der svarer fiskere som har deltatt at Fishing for Litter både har gitt dem et insentiv til å ta på land og levere inn avfall, men også har endret deres holdninger, praksis og rutiner for avfallsbehandling.

– Det er først og fremst at ordningen som den er i dag er gratis, og enkel. I tillegg legger flere vekt på at de får hjelp når de leverer til mottakene, og at de får verktøyene de trenger som sekker for oppsamling av avfall, oppfølging fra mottakene ved levering og informasjon fra prosjektledelsen.

Flertallet som har svart på undersøkelsen gir uttrykk for at de er svært godt, eller godt fornøyde med ordningen.

Ønsker å samle opp så mye som mulig

Hun legger til at de fortsatt har plass til flere fartøy som vil levere oppfisket avfall i 2022, og oppfordrer fartøy til å ta del i miljødugnaden.

– Vi ønsker selvfølgelig å få opp så mye oppfisket avfall som mulig før ordningen utgår. Vi håper fiskere og fartøy i de ulike mottakshavnene benytter denne unike muligheten til å bidra og bekjempe marint avfall.

Nofir gjenvinner

Hun får støtte fra Øistein Aleksandersen, daglig leder i Nofir. De har bistått med å gjenvinne omtrent én tredjedel av avfallet fiskerne har brakt i land til mottakene, noe flere av fartøyene oppga som svært viktig for deres deltakelse i Fishing For Litter i undersøkelsen gjort av SALT.

– Fishing for Litter har etter vår oppfatning vært en kjempesuksess som har bidratt til en viktig reduksjon i marint avfall, mer bærekraft og økt gjenvinningsgrad i fiskerinæringen. Nå som framtiden til ordningen er usikker håper vi at så mange som mulig er med og bidrar til en ryddigere kyst og mer gjenvinning imens det fortsatt er mulig – og gratis.

Årsaken til at Miljødirektoratet har foreslått å fase ut ordningen er innføringen av en ny gebyrfinansiert mottaksløsning som følge av nytt skipsavfallsdirektiv. Den nye løsningen vil omfatte langt flere havner.

Havner

De 11 havnene der det i dag kan leveres Fishing for Litter avfall er: Båtsfjord, Havøysund, Tromsø, Myre, Stamsund, Ålesund, Måløy, Karmøy, Egersund, Austevoll og Hvaler.