Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
28.01.2019

– Ønsker bedre samband

Felles brev om dårlig dekning

Fiskarlaget har sammen med oppdrettselskapet Cermaq og NRS rettet en felles henvendelse til Kystradioen om å bygge ut VHF-dekningen i utsatte områder i Finnmark.

Utgangspunktet for henvendelsen er områdene Ryggefjord og Kobbefjord øst for Havøysund i Finnmark. Dette er svæt væutsatte områder, sælig i vinterhalvåret, og risiko for ulykker er derfor også høy.
Området er uten utbygd VHF-dekning noe som svekker den daglige beredskapen betydelig, påpekes det i brevet.

Cermaq har på sin side varslet Telenor Kystradio om situasjonen i august 2018, og fikk i desember tilbakemelding om at det ikke er planer for en VHF-utbygging i disse områdene.

– Vi har fra Fiskarlagets side felles sak med havbruksnæingen i denne saken. Det sier saksansvarlig Joakim Martinsen i Norges Fiskarlag. Han sier alle som ferdes i det aktuelle området berøres av den manglende sambandsdekningen.

– Hele den maritime næingen, inkludert fiskeri- og havbruk, har her sammenfallende interesser. Martinsen påpeker også at det i det aktuelle området blir en ekstra krevende situasjon siden det heller ikke er mobildekning.
Cermaq/NRS har flere oppdrettslokaliteter i området. De påviser i brevet at det er krevende å oppnå et minimum av dekning.

– En må klatre flere hundre meter til fjells, eller gå med båt nordover til en er ute av disse småfjordsystemene for å få VHF og 3G- eller 4G-mobildekning, påviser de i brevet du i sin helhet kan lese vedlagt (under).

Fagsjef Joakim Martinsen understreker også nødvendigheten av å ha god radiodekning langs hele kysten. Dette er en kritisk viktig ressurs om en beredskapshendelse skulle oppstå, poengterer han.