Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
10.06.2022

Ønsker alternativ – snarest

NH90 returneres

-Vi frykter at beslutningen om å heve leveransen av helikopteret NH90 vil bety at Kystvakta blir uten helikopter i lang tid. Dette håper vi Forsvaret snarest løser gjennom å komme med et alternativ, sier fagsjef Joakim Martinsen i Norges Fiskarlag.

Fredag morgen ble det altså klart at regjeringen hever kontrakten og norske myndigheter vil begynne forberedelsene til å levere tilbake både helikoptrene og annet materiell til leverandøren. Norge vil samtidig kreve tilbakeført om lag fem milliarder kronene som er blitt utbetalt, i tillegg til renter og andre utgifter.

Viktig for fiskeri

NH90 skulle ha en rolle både på kystvaktskipene og på fregattene. Norges Fiskarlag har i lang tid påpekt hvor viktig det er at Kystvakten har helikoptre om bord. Det har de drøye ti siste årene vært svak kapasitet på området, noe som har redusert beredskapen for de som er på havet.

-Vi mener nå det er påkrevd at Forsvaret finner en alternativ løsning, inntil de nye permanente helikoptrene kommer på plass. Erfaringsmessig vil dette ta langt tid. At Kystvakta har helikopter om bord er veldig viktig for sikkerheten til de sjøfarende og hensynet til god fiskerikontroll, sier Joakim Martinsen.

Kystvakten hadde tidligere de mindre Lynx-helikoptrene om bord i flere av skipene, men dette helikopteret ble faset ut tidlig på 2010-tallet. På bildet nedenfor er Fiskarlaget om bord på KV Senja i 2011. Helikopteret på bildet var et av de siste i operativ tjeneste.

Utfordringer i kø

Norge hever kontakten for NH90 fordi helikopteret ikke har levd opp til forventningene.

– Vi har gjentatte ganger forsøkt å løse problemene i samarbeid med leverandøren, men mer enn 20 år etter kontrakten ble inngått står vi fortsatt uten helikoptre som kan gjøre jobben de er kjøpt for, og uten at leverandøren kan presentere realistiske løsninger på problemene, sier Gro Jære, direktør Forsvarsmateriell i en pressemelding.

Anskaffelsen av NH90 har pågått siden 2001. 14 maritime helikoptre for bruk på kystvaktfartøyer og fregatter skulle etter planen vært levert innen 2008. Per i dag er det levert 8 helikoptre i endelig versjon. Helikoptrene som skulle fly 3 900 timer årlig, har i gjennomsnitt flydd 700 timer. Forsvarsdepartementet ga i februar 2022 oppdrag til Forsvaret om at de sammen med Forsvarsmateriell og Forsvarets forskningsinstitutt skulle gjennomføre en helhetlig evaluering av den maritime helikopterkapasiteten.  Evalueringsrapporten slår fast at det selv med store ekstrainvesteringer ikke vil være mulig å øke dette til et nivå som møter Forsvarets behov.

– Dette er en riktig beslutning for NH90 og den maritime helikopterkapasiteten. Dette var også vår anbefaling, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Kontakt: Fagsjef Joakim Martinsen, 913 36 034