Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
11.05.2021

Omsatte for 12,7 mrd

Råfisklagets årsmøte

Omsetningen i Norges Råfisklag passerte 12,7 milliarder kroner i 2020. Dette er noe ned fra toppåret 2019 viser tall som tirsdag legges frem på årsmøtet.

Norges Råfisklags digitale årsmøte holdes tirsdag 11. mai fra klokken 09:00.

I en presseinfo knyttet til omsetningssituasjonen i 2020 viser oversikten at den samlede verdien av torsk, hyse, sei, skalldyr og annen fangst endte på 12.735 millioner kroner. 

Dette er knappe 300 millioner kroner ned fra den høyeste omsetningsverdien i fiskesalgslagets historie på 13.031 millioner i 2019.

Omsetningen i 2020 var på nivå med den nest høyeste verdien noensinne på 12.748 millioner i 2018. 

Det ble omsatt 1,034 millioner tonn fangst gjennom Råfisklaget i 2020. Tilsvarende kvantum var 1,086 millioner i 2019 og 1,162 millioner i 2018.

2020 er det sjuende året på rad med en samlet fangst på over 1 million tonn.  

Det var 6.700 fartøy som sørget for 146.500 enkeltleveranser i Norges Råfisklags område i 2020.

Ansvarsområdet strekker seg fra og med Nordmøre til og med Finnmark, og torsk er den aller viktigste enkeltarten.

Verdien av torsk utgjorde over 8.000 millioner kroner i 2020, og dette utgjør mer enn 63 prosent av Råfisklagets omsetning. 

Oversikt over verdi og andel av total omsetningsverdi for de viktigste artene i Norges Råfisklag i 2020:

Torsk 8.079 millioner kroner 63,4 % 

Hyse 1.089 millioner kroner   8,6 %

Sei       945 millioner kroner   7,4 %

Reker  747 millioner kroner    5,9 %

Kongekrabbe 392 mill kroner  3,1 %

Blåkveite        308 mill kroner  2,4 %

Snøkrabbe      255 mill kroner  2,0 %      

På grunn av korona-situasjonen blir det i år et digitalt møte over en dag. Møtet kan følges med innlegg og debatter fra Råfisklagets studio via denne linken på www.rafisklaget.no

Se agenda/dagsprogram: Norges Råfisklag – Aktuelt (rafisklaget.no)