Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
22.08.2017

Områder stenges

Redskapsopprensking

I år vil årets opprensking av tapte fiskeredskap samordnes med områder som stenges i forbindelse med Havforskningsinstituttes årlige kartlegging av bestanden av kongekrabbe. I de stengte områdene vil det være forbudt å drive fangst av kongekrabbe og lagre teiner i sjøen, melder Fiskeridirektoratet.

Nytt i år er at også området utenfor kvoteregulert område blir stengt i en periode i forbindelse med årlig opprensking etter tapte fiskeredskap.

Det er en forutsetning både for en god bestandskartlegging og effektiv opprensking at stengingene overholdes. Det ønskes fortsatt tilbakemelding om tapt redskap.

Opprenskingstokt

I år vil Fiskeridirektoratet også benytte ROV under arbeidet med teinerydding i Finnmark.

Årets opprenskingstokt etter tapte fiskeredskaper vil starte i Øst-Finnmark den 22. august med fartøyet M/S «Vendla».

Fremdriften vil følge den periodevise stengingen av fiske etter kongekrabbe med teiner.

  • Varanger – Kinnarodden (22.-26.8)
  • Kinnarodden – Ø 26 (27.-31.8)
  • Vest for det kvoteregulerte området (30.8 – 4.9).

Fiskeridirektoratet ber om at alle som kjenner til tap av teiner melder dette til Kystvaktsentralen. Alternativt kan du kontakte Gjermund Langedal direkte ombord i fartøyet.

Stenging i kvoteregulert område

  • Området øst for Kinnarodden – 22. august kl 12.00 2017 til og med 26. august 2017 kl 23.59.
  • Området vest for Kinnarodden fra og med 27. august 2017 kl 00.00 til og med 31. august 2017 kl 12.00.
  • Stenging utenfor kvoteregulert område: Stengingen gjelder fra 30. august 12.00 2017 til og med 4. september 2017 kl. 18.00