Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
07.10.2014

Om rekruttering og spesialisering

Fokus på årsmøtet 16. okt

Torsdag 16. oktober 2014 kl. 11.00 åpner Møre og Romsdal Fiskarlag sitt 99. årsmøte på Quality Hotel Alexandra i Molde. Vi setter søkelys på situasjon og muligheter for dagens fiskere og fremtidens.

I tillegg til vanlige årsmøtesaker har vi satt opp en hovedsak som fokuserer på dagens og fremtidens fiskere. Det vil dreie seg om å synliggjøre og utnytte den omfattende og unike fagkompetansen som finnes blant mannskap i flåteleddet til beste for heile sjømatnæringa når hovedsaken «Rekruttering og spesialsering – hvordan skal norsk fiskerinæring klare seg uten?» står på agendaen:

REKRUTTERING OG SPESIALISERING- HVORDAN SKAL NORSK FISKERINÆRING KLARE SEG UTEN?

Til å innlede i denne spennende saken har vi:

– Lovise Kvalsund Otterlei fra Sett Sjøbein/Møreforskning som vil legge fram resultatene av en kartleggingsundersøkelse av behov for kompetanse og arbeidskraft i sjømatnæringen i dag og frem mot 2020.

– Renate Gustad fra FiskOK som vil informere om Fiskerifaglig opplæringskontor i Møre og Romsdal, om lærlingordningen m.m.

– Lena Brungot fra Nærings- og Fiskeridepartementet som vil si noen ord om prosessen som ledet frem til beslutningen om å innføre en ny lærlingkvoteordning fra 2015 og om framdriften videre for denne ordningen.

Kontaktpersoner:

  • Styreleder Per Jan Kvalsvik, mob: 901 90 331
  • Daglig leder Ole Morten Sorthe, mob: 918 37 167
  • Rådgiver Janita Arhaug, mob: 922 50 970

Se vedlagt kjøreplan (under) for mer informasjon om årsmøtet, og følg oss på Facebook for å få oppdatert informasjon!