Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
06.02.2015

Om redskapsfleksibilitet

Intern høringsssak

Et internt utvalg har ferdigstilt rapporten om utvidet redskapsfleksibilitet for garn- og snøregruppen i fisket etter makrell. Saken går nå til organisasjonsmessig høring med frist 20. april og endelig behandling i Landsstyret 4.-5. mai.

Redskapsfleksibilitet for garn- og snøregruppen har vært tematikk i en årrekke og dette utvalgsarbeidet er et resultat av initiativ i Fiskarlaget for å forbedre vilkårene for denne driftsgruppen etter omlegginmger fra myndighetenes side.

Det var Landsstyret som satte ned dette utvalget og det bes nå om at medlemslagene bidrar med sine kommentarere og innspill innen 20. april før Landsstyret altså skal gjøre vedtak i saken. Vedtaket sendes deretter til myndighetene som Fiskralagets forslag til beste løsning av saken.

Les den interne rapporten her: 201501 Rapport om makrelldorg-redskapsfleksibilitet.pdf