Båteierseksjonen

Båteierseksjonen er en selvstendig enhet innenfor Norges Fiskarlag. Båteier som er medlem av Norges Fiskarlag og har mannskap ansatt på sitt fartøy er automatisk medlem av Båteierseksjonen. Båteier som er medlem i Fiskebåt og som følger tariffavtalen mellom seksjonene er også medlem av Båteierseksjonen. Seksjonen har kontorfellesskap med Norges Fiskarlag i Trondheim.

Båteierseksjonens hovedformål er å ivareta sine medlemmers interesser i forhandlinger om lønn og arbeidsforhold. Gjennom slike forhandlinger oppnås avtaler mellom partene som skaper klarhet i hvilke rettigheter og plikter båteier og mannskap har i forhold til hverandre. Dersom tvister skulle oppstå omkring lønns-, arbeids-, eller andre forhold om bord, kan båteiere søke råd og bistand fra Båteierseksjonen. Ofte blir juridisk rådgivning framskaffet gjennom tilknyttet advokat.

Båteierseksjonen arbeider kontinuerlig med å vedlikeholde og følge opp inngåtte avtaler, samt med saker som har direkte tilknytning til forholdet mellom båteier og mannskap. Her finner du tilsettingsavtalen som seksjonene har utarbeidet, og som kan brukes ved tilsettinger.

  • Gjeldende fiskerioverenskomst ligger tilgjengelig i Fiskarlagets medlems-app. Les om appen her

Hovedforhandlingsutvalget, bestående av 13 representanter valgt fra medlemslagene og Fiskebåt, er seksjonens øverste myndighet. Hovedforhandlingsutvalget har rett til på bindende vis å slutte avtaler på vegne av sine medlemmer.

Arbeidsutvalget består av fem medlemmer valgt blant Hovedforhandlingsutvalgets representanter, og er ansvarlig for den løpende driften av seksjonen.

Sekretariatet består av seksjonsleder og seniorrådgiver. Hovedoppgavene til sekretariatet er forberedelse av saker til Arbeidsutvalget og Hovedforhandlingsutvalget, samt generell rådgivning og informasjonsvirksomhet overfor medlemmene.

Geir Kroknes har vært ansatt i Båteierseksjonen siden april 1989. Først som tariffsekretær, og fra 1991 til 1. mai 2024 som seksjonsleder. Kroknes jobbet i Garantikassen fra 1980 til han begynte i Båteierseksjonen.

Han er utdannet fiskeriøkonom fra Distriktshøgskolen i Bodø. Var fisker i til sammen tre år, og jobbet to år i Sparebank1 Nord-Norge (den gang Sparebanken Sortland og Øksnes).

Geir Kroknes

Seniorrådgiver i Båteierseksjonen

922 83 643
geir.kroknes@fiskarlaget.no

Heidi Merethe Rånes har jobbet i Båteierseksjonen siden juni 1995.

Hun har en cand. mag. grad fra Høgskolen i Nordland.

Heidi ble seksjonsleder fra 1. mai 2024.

Heidi Merethe Rånes

Seksjonsleder i Båteierseksjonen

932 01 928
heidi@fiskarlaget.no

Båteierseksjonens tillitsvalgte – Arbeidsutvalg (AU) og Hovedforhandlingsutvalg (HU)

Sigvald Oddmund Berntsen
Formann arbeidsutvalget
(Nord Fiskarlag)
Tlf. 906 54 245
sigvald@segla.no

Olaf Iversen
Nestformann AU
(Sør-Norges Fiskarlag)
Tlf. 97 65 46 23
ho-ivers@online.no

Jarl Magne Silden
Medlem AU
(Sør-Norges Fiskarlag)
Tlf. 91 83 80 25
veststei@online.no

Tormund Grimstad
Medlem AU
(Sør-Norges Fiskarlag)
Tlf. 91 13 37 35
tormund.grimstad@nordnesgruppen.no

Tommy Nilsen
Medlem HU
(Nord Fiskarlag)
Tlf. 99 30 83 15
tomandn@gmail.com

Tore Mosesen
Medlem HU
(Fiskarlaget Nord)
Tlf. 99 62 48 99
tmosesen@hotmail.com

John Lekhmus
Medlem HU
(Nord Fiskarlag)
Tlf. 97 99 09 65
johnlekhmus@gmail.com

Lars Erik Hopmark
Medlem HU
(Sør-Norges Fiskarlag)
Tlf. 91 64 53 87
lars.hopmark@neasonline.no

Sten A. Angelsen
Medlem AU
(Nord Fiskarlag)
Tlf. 97 19 18 22
sten@skolmen.com


Gudmund Sture Rognan
Medlem HU
(Nord Fiskarlag)
Tlf. 99 26 25 15
post@gudmund-rognan.no

Espen Nilsen
Medlem AU
(Nord Fiskarlag)
Tlf. 99 51 41 91
espen_nilsen@hotmail.com

Tommy Dammen
Medlem HU
(Nord Fiskarlag)
Tlf. 99 15 30 44
tommydammen@hotmail.com

Jacob Ferkingstad
Medlem HU
(Sør-Norges Fiskarlag)
Tlf. 91 56 87 40
jacobferkingstad@hotmail.com