Sør-Norges Fiskarlag

Ålesund og Sula Fiskarlag

Grytebust 1, 6057 ELLINGSØY

Telefon: 41696396
E-post: tekorn@hotmail.com

Arendal Fiskerlag

Strømsbuneset 35, 4839 ARENDAL

Telefon: 47673937
E-post: atlnil@online.no

Austevoll Fiskarlag

Wolffs gate 18, 5006 BERGEN

Telefon: 97777339
E-post: austevollfiskarlagleiar@gmail.com

Averøy Fiskarlag

Bådalsveien 780, 6531 AVERØY

Telefon: 91120776
E-post: lars_kvila@hotmail.com

Bokn Fiskarlag

Havnavegen 12, 5561 BOKN

Telefon: 45030004
E-post: edgarvaage62@gmail.com

Bremanger Fiskarlag

Ryland, 6727 BREMANGER

Telefon: 99296608
E-post: gma-roe@online.no

Byrkenes og Øyane Fiskarlag

Tuftamyra 1, 5911 ALVERSUND

Telefon: 41201868
E-post: bjarte_soerhaug@yahoo.no

Sydvest Fiskerlag

Vallåsbakken 82, 4432 HIDRASUND

Telefon: 97176428
E-post: alf_erik_u@hotmail.com

Flora Fiskarlag

Notømarka 10, 6900 FLORØ

Telefon: 476 41 478
E-post: ghseljeseth@hotmail.com

Giske Fiskarlag

Tollbudvegen 1, 6050 VALDERØYA

Telefon: 92230724
E-post: giskefiskarlag@live.no

Grimstad Fiskerlag

Hesnesøy 1, 4885 GRIMSTAD

Telefon: 91732023
E-post: pettersendagfinn@gmail.com

Grytastranda & Omegn Fiskarlag

Grytastrandvegen 301, 6265 VATNE

Telefon: 48203722
E-post: sondreurkedal@hotmail.com

HAFS Fiskarlag

Gåsvær, 6924 HARDBAKKE

Telefon: 99102181
E-post: aaandreasgf@hotmail.com

Harøy Fiskarlag

Stuttnesvegen 47, 6475 MYKLEBOST

Telefon: 90283980
E-post: kr@risbakk.no

Hjelmeland og Suldal Fiskarlag

Huldreveien 7, 4330 ÅLGÅRD

Telefon: 92410690
E-post: peder.olvik@lyse.net

Høvåg og Lillesand Fiskerlag

Hæstad, 4770 HØVÅG

Telefon:
E-post:

Hustadvika Fiskarlag

Smådalane 19, 6440 ELNESVÅGEN

Telefon: 91824860
E-post: hellskjaer@live.no

Indre Oslofjord Fiskerlag

Vargveien 6, 0139 OSLO

Telefon: 92203792
E-post: indreoslofjordfiskerlag@gmail.com

Karmøy Fiskarlag

Plassvegen 17, 4270 ÅKREHAMN

Telefon: 40453335
E-post: ov-viks@online.no

Kvinnherad/Hardanger Fiskarlag

Øreviksvegen 17, 5455 HALSNØY KLOSTER

Telefon: 92463118
E-post: johnny@magnesjo.no

Midsund Fiskarlag

Postboks 936, 6001 Ålesund

Telefon:
E-post: mrfisk@fiskarlaget.no

Midthordland Fiskarlag

Flakkavågsvegen 352, 5694 ONARHEIM

Telefon: 926 22 263
E-post: erlend.matre@sklbb.no

Nord-Hordland Fiskarlag

Kvistevegen 97, 5936 MANGER

Telefon: 48141070
E-post: post@nhfisk.no

Nordfjord Fiskarlag

Rugdeveien 34, 5097 BERGEN

Telefon: 91828451
E-post: njaalaarsh@hotmail.com

Nordmøre Fiskarlag

Hellesfjord, 6570 SMØLA

Telefon: 91645387
E-post: lars@hopmark.net

Indre Skagerrak Fiskerlag

Breisand 103, 3967 STATHELLE

Telefon: 90506393
E-post: janhbredsand@gmail.com

Øygarden og Sotra Fiskarlag

Lauvåsen 17, 5379 STEINSLAND

Telefon: 91593488
E-post: k.trellevik@live.no

Sør-Rogaland Fiskarlag

Bruveien 230, 4158 BRU

Telefon: 93835543
E-post: brukai@online.no

Sør-Smøla Fiskarlag

Vestsideveien 1614, 6570 SMØLA

Telefon: 97521430
E-post: arnstein.naess@gmail.com

Søre Sunnmøre Fiskarlag

Sævik 79, 6094 LEINØY

Telefon: 97702007
E-post: post@soresunnmore-fiskarlag.no

Sunnhordland Fiskarlag

Fylkesnesvegen 90, 5430 BREMNES

Telefon: 92428184
E-post: Mortenalfredsen87@hotmail.com

Sydvest Fiskerlag

Vallåsbakken 82, 4432 HIDRASUND

Telefon: 97176428
E-post: sydvestfiskerlag@gmail.com

Tvedestrand og Risør Fiskerlag

Dalheikneika 8, 4912 GJEVING

Telefon: 90848668
E-post: tellefs@msn.com

Tysvær Fiskarlag

Yrkjesveien 63, 5567 SKJOLDASTRAUMEN

Telefon: 91300492
E-post: arveegil_hersdal@yahoo.com

Utsira Fiskarlag

Skare, 5547 UTSIRA

Telefon: 91642588
E-post: einarthomassen@hotmail.com

Vestnes og Rauma Fiskarlag

Frostad, 6393 TOMREFJORD

Telefon: 97677387
E-post: sovebloe@online.no

Janita startet i sin stilling som daglig leder for Sør-Norges Fiskarlag 1. september 2023. Hun har kontorsted i Ålesund.

Janita Arhaug arbeidet i perioden 2005-2014 som rådgiver i tidligere Møre og Romsdal Fiskarlag. Hun skal nå lede de til sammen seks ansatte i det nyetablerte Sør-Norges Fiskarlag (etabl fra 01.01.23).

Janita har, foruten 10 år som fisker, bakgrunn fra arbeid i det nasjonale rekrutteringsprosjektet Sett Sjøbein, og som prosjektleder fiskeri i den marine klyngen NCE Blue Legasea.

Janita Arhaug

Daglig leder, Ålesund

92 25 09 70
janita@fiskarlaget.no

Ole Morten Sorthe har vært ansatt i Møre og Romsdal Fiskarlag siden 1998, først som sekretær (rådgiver) og så som daglig leder fra 2000. Foruten å lede kontoret administrativt, har Sorthe hatt et særlig saksbehandlingsansvar på regulerings-, økonomisk- og fiskeripolitiske saker ved kontoret.

Han er fra 01. september 2023 avdelingsleder ved Sør-Norges Fiskarlags kontor i Ålesund. Sør-Norges Fiskarlag dekker kysten fra Møre og sørover og ble etablert fra 01.01.23 som ett av Norges Fiskarlags tre medlemslag.

Ole Morten Sorthe

Avdelingsleder, Ålesund

918 37 167
ole@fiskarlaget.no

Alessandro Andrés Tøvik Astroza startet 2. januar 2024 som avdelingsleder i Sør-Norges Fiskarlag, med kontorsted i Oslo.

Han har en mastergrad i Teknologi, innovasjon og kunnskap fra Universitetet i Oslo.

Astroza kommer fra en rolle som seniorrådgiver i fiskeriavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Han var ansatt i NFD mellom 2008-2024.

Han har en omfattende kompetanse innen fiskeriforvaltning og blant annet god innsikt i situasjonen rundt fiskerinæringen i Skagerrak og Oslofjorden.

Ved kontoret i Stenersgata 2 vil han sitte i et kontorfellesskap med Norges Fiskarlag, Fiskebåt, FHF og Norges sjømatråd.

Alessandro Astroza

Avdelingsleder, Oslo

98 86 56 74
alessandro@fiskarlaget.no

Britt Sæle Instebø er avdelingsleder ved Sør-Norges Fiskarlags kontor i Bergen.

Hun har jobbet i Norges Fiskarlag siden 1990, og er utdannet bedriftsøkonom. Hun var fra 2004 daglig leder i Fiskarlaget Vest (Hordaland og Rogaland), og sekretær i Sør-Norges Notfiskarlag.

Fra 1.1.23 er de to tidligere lagene gått inn i nye Sør-Norges Fiskarlag.

Sæle Instebø har ansvar for all drift av kontoret, som blant annet tar seg av saker i forbindelse med reguleringer i fiskeriene, arealproblematikk i strandsone og til havs (kommune-/reguleringsplaner, oppdrett, vindmøller) og utslippsaker. I tillegg håndterer hun høringssaker fra fiskerimyndighetene mottatt via Norges Fiskarlag.

Britt Sæle Instebø

Avdelingsleder, Bergen

70 10 77 50
sor-norges@fiskarlaget.no

Eirin Kongestøl Espeland er frå Stord og arbeider ved Sør-Norges Fiskarlag sitt kontor i Bergen.

Eirin har tidlegare jobba i administrasjonen ved Nordatlantisk samarbeide (NORA) på Færøyane.

Ho har studert samfunnsfag ved Høgskulen Stord/Haugesund og har og tatt ein bachelorgrad i kinesisk ved universitetet i Bergen. Eirin har også bachelor og master i samfunnsøkonomi.

Eirin Kongestøl Espeland

Rådgiver, Bergen

91 76 18 15
eirin@fiskarlaget.no

Silje startet opp som rådgiver for Sør-Norges Fiskarlag 16. oktober 2023. Hun har kontorsted i Ålesund.

Hun jobber for å ivareta våre medlemmers interesser spesielt innenfor områder knyttet til deltakelse og rettigheter til å kunne drive fiske, drift og føring av fiskefartøy, fartøy- og fangstteknologi, oppfølging av fiskerireguleringer, samt saksforberedelser til styret og oppfølging av økonomiske rammevilkår.

Silje er fra Myre i Vesterålen og har en mastergrad i Fiskeri- og havbruksvitenskap fra Norges Fiskerihøgskole UIT. På videregående tok hun helsesekretærutdanning ved Stokmarknes VGS.

I tillegg til studiene og nyttig erfaring som helsesekretær, har hun også erfaring som røkter innen lakseoppdrett og praktikantopphold hos Norfra AS, med fokus på fiskeinnkjøp og dokumentkontroll.

Hun har også bidratt i prosjektarbeid hos Egga Utvikling, hvor hun kartla potensialet for både norsk oppdrettet og villfanget torsk i markedet.

Silje Mortensen

Rådgiver, Ålesund

95 17 67 26
silje@fiskarlaget.no

Lennart Danielsen
Nestleder
Tlf. 95 07 46 54
lenndani@hotmail.com

Jan Henrik Bredsand
Styremedlem
Tlf. 90 50 63 93
janhbredsand@gmail.com

Geir Stuve Rommetveit
Styremedlem
Tlf. 97 17 95 92
g-romm@online.no

Inger-Marie Høyland Kleppe
Styremedlem
Tlf. 97 65 52 65
mammamie@msn.com

Erik Gåsvær
Styremedlem
Tlf. 47 90 15 32
erikgasv@hotmail.com

Ole Morten Vassdal
Styremedlem
Tlf. 99 69 22 19
olemorten@eikas.com

Kjetil Pedersen
Styremedlem
Tlf. 95 81 76 69
kjetil.pedersen8@icloud.com

Kjell Ragnar Risbakk
Styremedlem
Tlf. 90 28 39 80
kr@risbakk.no

Martin Leinebø
Styremedlem
Tlf. 99 30 82 01
mleinebo@gmail.com

Roar Benjaminson
Styremedlem
Tlf.93 87 58 58
roarben@hotmail.com