Tilbake

Våre ledere

I Norges Fiskarlag velges organisasjonens leder av Landsmøtet. Kåre Heggebø er Fiskarlagets nåværende leder. Han ble valgt for to år på Landsmøtet i 2021, og gjenvalgt for to år i 2023.

Norges Fiskarlag har organisert hele bredden av norsk fiskerinæring siden etableringen i 1926; både mannskap, fartøyeiere og selskap.

I denne perioden har organisasjonen vært ledet av i alt 13 landsmøtevalgte ledere, der Kåre Heggebø fra Ølen i Rogaland siden november 2021 altså har ledet Fiskarlaget. Organisasjonens øverste tillitsvalgte velges for to år av gangen og kan gjenvelges for inntil tre nye perioder, og slik sett kan en leder etter gjeldende vedtekter ha vervet i inntil åtte år.

Lederrekken

 • Kåre Heggebø 2021–
 • Kjell Ingebrigtsen, 2013–2021
 • Reidar Nilsen, 2001–2013
 • Oddmund Bye, 1994–2001
 • Einar Hepsø, 1984–1994
 • Johan J. Toft, 1967–1984
 • Einar Andreassen, 1963–1967
 • Magnus Andersen 1955–1963
 • Johannes Olsen, 1951–1955
 • Jens Steffensen, 1937–1941, 1941–1951
 • Ludvig Andersen, 1941–1945
 • Anders N. Næsset, 1932–1937
 • Mons Kårbø, 1926–1932