Tilbake

Kystkulturprisen

Norges Fiskarlags Kystkulturpris ble opprettet i 1990 og gis til en person/institusjon som: På en aktiv måte har stimulert og fremmet forståelse for en levende kyst- og fiskerkultur i Norge. Prisen er delt ut 14 ganger.

Prisen ble første gang delt ut under Landsmøtet 1992.

Av statuttene for prisen går det frem at:

 • Fiskarlagets mål er en næringsutvikling basert på arvet innsikt, forståelse og næringstilhørighet, i kombinasjon med moderne kunnskap og teknologi. For å nå dette målet må kystens folk delta i arbeidet med å skape en utvikling i samsvar med sine mål og interesser. Da er det viktig å være stolt over egen tilhørighet, og ha tro på eget verd og egne verdier. Norges Fiskarlags Kystkulturpris skal være et virkemiddel i denne sammenheng.

Hvem kan tildeles prisen?

Kystkulturprisen tildeles person/institusjon/organisasjon som på en aktiv måte har stimulert og fremmet forståelsen for en levende kyst- og fiskerikultur i Norge. Kulturarbeidet skal i denne forstand tolkes vidt, med hovedvekt på framtidsrettet arbeid.

Forslag

Norges Fiskarlags organisasjonsapparat engasjeres for å finne fram til verdige kandidater. Primært skal man søke å spore opp kandidater som har arbeidet i det stille, og som ikke vanligvis er å finne i offentlighetens søkelys.

Ufravikelig krav

Prisen tildeles en kandidat hver gang, og kan ikke deles. Av statuttene fremgår det også at: «Prisen skal kun deles ut når det er funnet en verdig kandidat. »

Prisutdelingen skjer på Norges Fiskarlags landsmøter, og prisen overrekkes av styrelederen i Norges Fiskarlag.

Prisen ble første gang utdelt på Norges Fiskarlags Landsmøte 1992 og følgende er tildelt prisen:

 • 2021 Trøndelag Kysthistoriske Museum
 • 2019 Inge Halstensen
 • 2017 Svein Tommie Hardy
 • 2015 Roy Jacobsen
 • 2013 Thorvald Tande Sr
 • 2011 Sverre Jan Nordmo
 • 2009 Helge Stangnes
 • 2007 Arve Tunheim
 • 2005 Torunn Herje
 • 2003 Jon van der Eynden
 • 2001 Amy Lightfoot
 • 1996 Johan Borgos
 • 1994 «Fiskarkjærringan » v/Norges Fiskarkvinnelag
 • 1992 Johan Bojer Godal

Artikler om Kystkulturprisen