Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
05.02.2014

Om omgåelse av regelverk

Uttalelse fra Landsstyret

Landsstyret i Norges Fiskarlag har vedtatt en uttalelse der det vises-både til oppslag i media og rykter om omgåelse av lover og regler i forbindelse med årets vintersesong innen torskefiskeriene.

I uttalelsen tas det avstand fra bevisst omgåelse av lover og regler som til enhver tid gjelder i norsk fiskeriforvaltning.

Les hele vedtaket fra Landsstyret her:

«Landsstyret i Norges Fiskarlag viser både til oppslag i media og rykter om omgåelse av lover og regler i forbindelse med årets vintersesong innen torskefiskeriene. Landsstyret viser videre til møter med myndighetene og senest til møte med fiskeriministeren den 22. april d.å., om denne saken.

Landsstyret gjentar tidligere uttalelser om at Norges Fiskarlag tar avstand fra bevisst omgåelse av lover og regler som til enhver tid gjelder i norsk fiskeriforvaltning, og ber alle fiskere drive sin næringsvirksomhet innenfor fastsatt regelverk.

Landsstyret viser også til rapport fra et offentlig nedsatt utvalg, hvor representanter fra næringa deltok. Rapporten inneholder flere tiltak som vil medvirke til å bedre næringas omdømme. Det er avholdt flere dialogmøter langs kysten hvor innholdet i rapporten er drøftet mellom kontrollmyndigheter og næringsaktøer.

Landsstyret ønsker sterkt å bidra til at nærings skal bli oppfattet som en god og framtidsrettet næring, en næring som skal tiltrekke seg ungdom.»