Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
04.09.2019

Om kvoteråd kystbrisling

Brev til direktoratet

Norges Fiskarlag foreslår at det fastsettes en kystbrislingkvote på til sammen 1.100 tonn for Hardangerfjorden, Sognefjorden og Nordfjord.

Norges Fiskarlag har i dag send brev til Fiskeridirektoratet angående Havforskningens vurderinger og anbefalinger til kvoteråd for kystbrisling i 2019. 

Norges Fiskarlag foreslår en kystbrislingkvote på til sammen 1.100 tonn for Hardangerfjorden, Sognefjorden og Nordfjord. 

Dersom myndighetene velger å følge rådet fra HI om separate kvoter for de enkelte fjorder, tilrår Fiskarlaget at det det settes en kvote på 700 tonn i Hardangerfjorden, 300 tonn i Sognefjorden og 100 tonn i Nordfjord.

Norges fiskarlag forventer at myndighetene lytter til anbefalingen.

Les brevet her: