Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
05.06.2015

Økte kvoter på hyse

For kystflåten under 11 meter

Fiskeridirektøren har refordelt hysekvotene i lukket kystgruppe under 11 meter hjemmelslengde i fisket nord for 62°N. Kvoteøkningen er i praksis i tråd med tilrådingen fra Fiskarlaget.

Sist uke tilrådde Fiskarlaget en økning av hysekvotene og etter gårsdagens reguleringsmøte har Fiskeridirektøren i dag gjort følgende justeringer:

  •  92 % for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde og største lengde under 11 meter
  • 86 % for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde under 11 meter og største lengde over 11 meter

Kvotetilleggene gis som maksimalkvoter, og endringen trer i kraft med umiddelbar virkning.

Les hele - Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N (J-127-2015)med oversikt og tabell over tidligere og nåværende kvioter.