Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
09.12.2013

Økte kvoter for hav

Ny refordeling

Fiskeridirektøen har bestemt at havfiskeflåten får en ytterligere økning av sine kvoter. Kvotene refordeles fordi kystflåten ikke har fått tatt sine tildelte kvoter tidligere. Dette er en sak Fiskarlaget har presset på for å få løst på en bedre måte siden i vår.

Kvotene økes nå med 170 tonn per kvotefaktor for de med torsketrålkonsesjon og lineflåten får ta 46 tonn mer per kvotefaktor.

Fiskarlaget har i en rekke henvendelser gjennom året bedt myndighetene bidra til at kystfklåten skulle få ta sin del av de tildelte kvotene mens torsken har vært tilgjengelig for denne flåtegruppen. At kvotene nå må refordeles fra kystflåten til havfiskeflåten er ikke en ønsket løsning fra organisasjonens side.

Dette kommer også frem i et ferskt vedtak fra Arbeidsutvalget som du kan lese her: