Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
21.10.2019

Økt sildetrykk

Fjordlinjer tatt opp

Norges Fiskarlag har som følge av det økte trykket i sildefisket tatt opp utfordringene knyttet til tilgang til silda. Dette ble gjort sist uke, da også de første fangstene ble meldt inn i Kvænangen.

I sin ukentlige rapport mandag melder Norges Sildesalgslag ved Odd Fredrik Andersen at det var god fangst på nvg sist uke:

– Etter at makrellsesongen var over for de fleste av den havgående flåte var det nvg-sildefisket som stod for tur. Og flåten fikk full klaff, hele 45 400 tonn er registrert i innmeldingsjournalen denne uke. Det er på to områder det fiskes, i Smutthavet-“ Norskehavet og på Tromsøflaket. Det er også tatt et par fangster på ytre deler av Kvænangen, skriver han i en omtale på lagets nettside.

Fjordlinjebrev

Norges Fiskarlag tok fra vår side en kontakt med Fiskeridirektoratet sist uke basert på erfaringer knyttet til fjordlinjenesaken. Det ble i et brev datert onsdag 16. oktober vist til at fisket etter nvg-sild nå har startet opp i områdene utenfor Nord-Troms og silda i dette området befinner seg, etter det vi får opplyst, både innenfor og like utenfor de etablerte fjordlinjene.

I brevet vises det til at vi antar at sildefisket og deltakelsen vil øke på framover høsten, og det er derfor allerede nå behov for å etablere unntak fra fjordlinjereguleringene slik som i 2018, slik at også fartøy over 15 meter kan fiske i området.

Kystgruppen har pr. dato fisket i underkant av 50 % av årets disponible kvote på 202 096 tonn nvg-sild. I 2018 ble unntaket iverksatt 9.november, jfr. J-198-2018. Det kan synes som at silda er tilgjengelig noe tidligere i år i dette området sammenlignet med 2018. Norges Fiskarlag anmodet derfor om at Fiskeridirektoratet snarest etablerer et unntak som minst omfatter de samme posisjonene som i 2018 (Kvænangen og Reisafjorden) slik at flåtens sildefiske ikke blir unødig hindret.

Uke 42 i tall

Sildelaget opplyser fra sitt hold at det i uke 42 ble innmeldt 38 900 tonn fordelt på 45 fangster. Snittstørrelsen er fra 373 til 407 gram, vektet snitt 391 gram. Kvantum fra de forskjellige gruppene er henholdsvis ca. 34 450 tonn fra 30 ringnotbåter, 2 200 tonn fra 7 kystnotbåter, 750 tonn fra en tråler og ca. 1 500 fra to utenlandske fartøy.

Fra det nordlige området, Tromsøflaket og ytre Kvænangen, ble det innmeldt 6 500 tonn. Dette er fordelt med 4 800 tonn fra 5 ringnotbåter og 1 700 tonn fra 6 kystbåter. To av fangstene er tatt på Kvænangen. Her rapporteres det om at silden er kommet innenfor fjorlinjen som gjør at ikke større kystbåter får fiske på den. Fra Tromsøflaket meldes det om registreringer av mye sild, men her er også en del sild som er av størrelse under 200 gram. Størrelsen på den silda som er fisket her er fra 185 til 306 gram, vektet snitt 251 gram. Det er også tatt en fangst på 100 tonn med 300 grams sild i Lofoten.