Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
29.07.2014

Økt lønnsomhet i torskesektoren

Seminar

Bli med å få mer kunnskap om hvordan skape mer «Økt lønnsomhet i torskesektoren» under Nor-Fishing! Nofima inviterer til et inspirerende seminar om fremtidens torskesektor 19.august 2014.

Sted: Trondheim Spektrum, Hall H

Forskere og næringsledere presenterer den ferskeste kunnskapen om utviklingen i næringen, og skisserer mulighet for økt lønnsomhet.

PROGRAM:

12.30 Velkommen
Kunnskap- Nøkkelen til økt lønnsomhet
Geir Andreassen, administrerende direktø FHF

12.40 Prima vare: Hvorfor er det en sjeldenhet?
Thomas Farstad, administrerende direktø Norway Seafoods,
Leif Akse og Sjurdur Joensen, seniorforskere Nofima

13.00 Liv eller død: Verdien av levende fangst
Arne Karlsen, økonomidirektø Nergård AS og Kjell Midling, seniorforsker Nofima

13.20 Frossenfiskens renessanse
Morten Heide, forsker Nofima

13.45 Pause

14.15 Lys i husan i verdens fremste fiskerinasjon?
Petter Holm, professor UiT Norges arktiske universitet

14:45 Et kritisk skråblikk på Island
Edgar Henriksen, seniorforsker Nofima

15.15 Fremtidige rammevilkår
Elisabeth Aspaker, fiskeriminister og Ragnar Tveterås, leder NOU-utvalget om sjømatindustriens rammevilkår

15.45 Oppsummering

Bli med!

Seminaret er gratis, men på grunn av matservering ønsker vi en uforpliktende påmelding. Det kan du gjøe fra Nofimas nettside her:
http://www.nofima.no/fagdag/2014/06/okt-lonnsomhet-i-torskesektoren