Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
12.09.2018

Økt leppefiskkvote

Lukket gruppe

Fiskeridirektøren har besluttet å øke kvoten for fartøy med adgang til å delta i lukket gruppe i fisket etter leppefisk som fisker på kyststrekningen fra grensen mot Sverige til 62° N.

Fartøyene tildeles et maksimalkvotetillegg på 5.000 leppefisk. Beslutningen har virkning fra og med i dag, onsdag 12. september 2018, melder direktoratet onsdag ettermiddag.

Fiskeridirektoratet gjør oppmerksom på at fisket på maksimalkvotetillegget kan bli stoppet på kort varsel.

Alle fartøy, uavhengig av hvor fartøyet er hjemmehørende kan delta på refordelingen, men fisket må foregå sør for 62°N.

Fartøy kan først delta på maksimalkvotetillegget etter at fartøykvoten er fisket opp, presiserer forvaltningsorganet.