Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
02.06.2015

Økt kvoteråd for nordsjøsild

90 000 tonn opp

Det går mot økte kvoter på nordsjøsild i 2016. Havforskningsrådet tilrår en økt kvote på 88 000 tonn neste år.

I flere år har bestanden av nordsjøsild vært inne i en fase med lav produktivitet. Nå går det imidlertid noe bedre med silda. Gytebestandestimatet har økt med 300 000 tonn og kvoteanbefalingen for 2016 er på 88 000 tonn mer enn rådet for inneværende år.

Det internasjonale råd for havforskning (ICES) mener bestanden av høstgytende nordsjøsild har full reproduksjonskapasitet og høstes bærekraftig, melder Havforkningsinstituttet i en omtale av saken.

Kvoterådet for 2016 er nå altså klart for nordsjøsilda. Det er på vel 518 000 tonn. Anbefalingen for 2015 var på knapt 430 000 tonn, mens avtalt kvote for inneværende år ble 445 000 tonn.