Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
23.08.2017

Økosystemtokt i gang

Barentshavet

For 14. gang gjennomfører havforskere et årlig økosystemtokt i Barentshavet. Tre norske og ett russisk fartøy deltar i toktet som varer frem til 4. oktober. 

Havforskar Geir Odd Johansen er toktleiar på «Johan Hjort» som gjekk frå Tromsø tirsdag ettermiddag. I tillegg er han toktkoordinator for den norske delen av økosystemtoktet, melder imr.no.

Barentshavet «frå topp til tå»

Dei tre norske fartøya skal dekke den norske økonomiske sona, medan eitt russisk fartøy skal undersøke Russlands økonomiske sone i Barentshavet.

– Vi bruker å seie at vi undersøker Barentshavet «frå topp til tå». Det betyr at toktet omfattar alt frå planteplankton til dei største kvalane, vi måler temperaturar og registrerer søppel som flyt i havet. Vi har også eigne fugleobservatørar om bord som artsbestemmer og tel fuglar. På den måten får vi tatt pulsen på den økologiske tilstanden i Barentshavet, seier Johansen.

Grunnlag for forvaltningsråd

Ingen andre stader i verda blir det gjennomført økosystemtokt i så stort omfang som i Barentshavet. Toktet varer fram til 4. oktober, og når forskingsfartøya kjem til land har dei samla inn store mengder data.

– Det er ei enorm informasjonsmengde. Den blir viktig når vi havforskarar skal gi råd til forvaltninga om størrelsen på fiskekvotar eller komme med andre råd om korleis ressursane i Barentshavet kan haustast. I tillegg nyttast desse dataa i samband med vitskapeleg publikasjonar.

Endringar

Det første norsk-russiske økosystemtoktet i Barentshavet gjekk av stabelen i 2004. Dermed er årets tokt det 14. i rekka.

– I løpet av desse åra har vi sett at mange fiske- og bunndyrsartar har flytta seg nordaustover i Barentshavet. Det har komme inn artar frå Norskehavet i sør, samstundes som dei arktiske artane i nord er på veg ut av Barentshavet. Vi har også sett ein enorm auke i produksjonen i Barentshavet, avsluttar Geir Odd Johansen.