07.06.2024

Økosystembasert fiskeriforvaltning

Dagsmøte hos Fdir

Fiskarlaget deltar fredag med en stor delegasjon i et møte om økosystembasert fiskeriforvaltning hos Fiskeridirektoratet.

Økosystembasert fiskeriforvaltning er et forvaltningsprinsipp som ble innført da saltvannsfiskeloven i 2009 ble erstattet av havressursloven.

Forvaltningsprinsippet gir en plikt til å vurdere om et fiske er forsvarlig, også for mindre bestander som ikke måtte være underlagt årlige kvotereguleringer, skriver Fiskeridirektoratet i saksdokumentene til dagens møte.

Havressursloven overlater til forvaltningens skjønn hvordan og hvor ofte slike vurderinger skal foretas. For å løse denne utfordringen etablerte Fiskeridirektoratet i 2014 forvaltningstabellen. Forvaltningstabellen viser fangstutviklingen siden 2000 for arter som ikke er underlagt årlig kvoteregulering.

I stor grad vil dette gjelde arter og bestander som det er begrenset kunnskap om, såkalte datafattige bestander. I samarbeid med Havforskningsinstituttet vil det årlig bli plukket ut et antall arter fra tabellen, som basert på eksisterende data vil bli tilstandsvurdert i Havforskningsrapporten som instituttet utgir i mars hvert år.

Programmet for dagens møte er satt opp i dette bildet:

Sju deltagere

-Fiskarlagets utsendinger ser fram til å diskutere og innhente oppdatert kunnskap om interessante tema innen økosystembasert forskning- og forvaltning, sier fagsjef Synnøve Liabø som er en av de sju fra organisasjonen som deltar i dagsmøtet i Bergen.

Høringssaken om oppfølging av forvaltningsprinsippet og en praktisk tilnærming til økosystembasert fiskeriforvaltning ble sist behandlet i en høringsprosess som ble gjennomført vinteren 2020/2021.

Klima er et nytt tema i dette arbeidet og naturmangfold får nå økt oppmerksomhet. Det legges opp til å sammenstille informasjon om klimagassutslipp fra fiskeriene med målsetting om å finne tiltak for å redusere utslippene.

Fiskarlaget kommer til å følge denne prosessen aktivt i tiden framover.

Disse deltar fra Fiskarlaget i møtet: 

  • Linne Lending og Eirin Kongestøl Espeland fra Sør-Norges Fiskarlag
  • Gjert Dingsør og Susanne Giske fra Fiskebåt
  • Ida Sandvik fra Nord Fiskarlag
  • Maria Pettersvik Arvnes og Synnøve Liabø fra Norges Fiskarlag

Du kan se saksdokumenter og mer stoff om saken hos Fiskeridirektoratet i denne lenken.