Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
01.07.2015

Økning på 500 millioner

Opp for pelagisk omsetning

Norske fiskere har økt verdien av førstehåndsomsetningen med mer enn 500 millioner første halvår 2015 sammenlignet med tilsvarende halvår i 2014.  Økningen skyldes både økt kvantum og økte priser, melder Sildelaget.

Kvantumsøkningen på rundt 104 000 tonn er i all hovedsak relatert til økte mel-/oljeleveranser av kolmule, lodde, tobis og havbrisling. I tillegg registrerer vi økte priser både til mel/olje (24 %) og til konsum (11 %).

Roald Oen i Norges Sildesalgslag sier i en kommentar at tallene for 2015 er foreløpige, det henger nok et etterslep på kolmule, makrell og nordsjøsild som er meldt inn den siste tiden, så omsetningen første halvår 2015 vil nok øke noe mer ennå.

Årets fiske etter kolmule, lodde, tobis og havbrisling for levering til mel/olje har bidratt til at det er levert 103 000 tonn over fjorårets fiske til samme tid. Verdien på disse fiskeriene har økt med nesten 400 millioner kroner der også økning av gjennomsnittprisen på over 20% utgjør en vesentlig del.

– For norske fartøyers konsumfiske så langt i år er det nesten ingen vesentlige endringer i kvantum.234 000 tonnene som er landet så langt i 2015 utgjør verdiøkningen rundt 115 millioner kroner, sier Oen.

Årets nordsjøsildfiske har også gått meget bra.

-Over 68 000 tonn er blitt levert til rundt NOK 4,75 i total snittpris med bare 2 700 tonn levert til mel/olje. I første halvår 2014 ble over 40 000 tonn nordsjøsild levert til mel/olje og vi hadde da en snittpris på NOK 3,00 for første halvår, sier Oen.

Den største nedgangen på Sildelagets omsetningstall i første halvår er det levering av makrell fra utenlandske fartøy som står for. Forskjellen fra 2014 er på hele 178 millioner kroner, men noen utenlandske landinger av kolmule, havbrisling og tobis reduserer forskjellen til rundt 165 millioner kroner.

For makrellen er det redusering i pris som utgjør den store forskjellen, det var levert rundt 52 000 tonn makrell første halvår i 2015 mot 57 500 tonn første halvår 2014 fra utenlandske fartøyer.

Se statistikk for omsetningstall per fiskeslag