Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
31.07.2018

Øker rekekvoten

I Nordsjøen og Skagerak

Maksimalkvotene i fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerak økes til 25 tonn med virkning fra i dag 31. juli. Fiskeridirektoratet gjør endringen etter innspill fra Fiskarlaget.

Norges Fiskarlag sendte i går en henvendelse til Fiskeridirektoratet om å øke maksimalkvoten etter initiativ fra Fiskarlaget Sør.

– Justeringen er i tråd med innspillet vårt og innebærer en økning av maksimalkvoten fra 18 til 25 tonn, sier saksbehandler Sonja Elin Kleven Jakobsen.

Fiskarlaget Sør har kalkulert at det med gjeldende fisketakt vil være sannsynlig at det står igjen en restkvote på 200-300 tonn etter andre fiskeperiode, dersom kvotene ikke økes på fartøynivå.

Økningen i maksimalkvotene kommer med virkning fra i dag, og gjelder altså for den andre av de fire fiskeperiodene. Den justerte periodekvoten er for øvrig på 1 888 tonn.