Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
14.03.2023

Øker maksimalkvotetillegg

Torsk åpen gruppe

Fiskeridirektoratet øker maksimalkvotetillegget på torsk nord for 62 grader med 4 tonn for alle fartøy i åpen gruppe. Virker fra og med i dag.

Fiskeridirektoratet har i dag besluttet å etterkomme anmodningen fra Norges Fiskarlag, som ble sendt direktoratet i forrige uke.

Arbeidsutvalget i Norges Fiskarlag vedtok da en anmodning om å gi åpen gruppe dette maksimalkvotetillegget på fire tonn grunnet lav fisketakt og behov for tidligere refordeling enn tidligere år.

Du finner denne anmodningssaken i medlems-appen din, som nyhetssak fra 9. mars.