Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
04.01.2014

Øker hysekvotene

Fiskeridirektoratet høer på innspi

Reguleringsopplegget i fisket etter hyse blir endret etter innspill fra både land- og sjøsiden i fiskerinæringen. Justeringene gjelder for fisket etter hyse nord for 62°N for fartøy i lukket kystgruppe under 15 meter hjemmelslengde. – Jeg vil berømme direktoratet for kjapp inngripen, sier fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen.

Kjell Ingebrigtsen sier det er positivt at Fiskeridirektoratet har sett hvor viktig det var å gjøe en rask tilpasning av reguleringsopplegget for hysa. Endringene som er gjort, vil gjøe det mulig for mange å fortsette fiskeriet i en hovedsesong.

I meldingen fra Fiskeridirektøen onsdag heter det at det fra årets begynnelse ble det avsatt 6 506 tonn hyse til bifangstfiske etter 1. september. Fartøy kan fiske bifangst i kombinasjon med maksimal-/fartøykvoter.

Avsetningen utgjorde 30 prosent av gruppekvotene, basert på at fartøy under 15 meter hjemmelslengde landet i gjennomsnitt 40 prosent av hysefangstene etter 1. september i 2011 og 2012. Bifangstavsetningen reduseres nå til 20 prosent av gruppekvotene, 4 338 tonn.

Bø spare hysekvote
Fiskeridirektøen anmoder fiskeflåten om å spare hysekvote og viser til at hyse kan bli en knapp faktor i torskefisket til høsten. Fartøy under 15 meter hjemmelslengde landet cirka 6 300 tonn hyse etter 1. september i 2013.
Fiskeridirektoratet får meldinger om høy innblanding av hyse i Øst-Finnmark, og overreguleringen er økt for å legge til rette for at fartøy under 15 meter hjemmelslengde kan fortsette fisket. Økning i overregulering går fram av tabellen nedenfor:

Slik blir kvoteøkningen
Økt overregulering og redusert bifangstavsetning føer til følgende kvoteøkning i de ulike lengdegruppene:

  • Fartøy med hjemmelslengde og støste lengde under 11 meter: 132 prosent
  • Fartøy med hjemmelslengde under 11 meter og støste lengde over 11 meter: 94 prosent
  • Fartøy med hjemmelslengde mellom 11 og 15 meter og støste lengde under 11 meter: 70 prosent
  • Fartøy med hjemmelslengde mellom 11 og 15 meter og støste lengde over 11 meter: 52 prosent

Kvotetilleggene gis som maksimalkvoter med umiddelbar virkning, og fisket på maksimalkvotetilleggene stoppes når gruppekvotene er beregnet oppfisket.