Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
11.06.2015

Øker hysekvoten for 2015

Avtale mellom Russland og Norge

Hysekvoten økes for 2015. Russland og Norge har undertegnet en avtale om kvoteøkning på 44 500 tonn for 2015.

Avtalen ble undertegnet i et møte i Moskva onsdag.

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker sier i en pressemelding at: – Auken i hysekvote for i år er gledeleg og gjer det lettare for fiskarane å gjennomføre torskefisket.

Hysekvoten for 2015 økes dermed fra 178 500 tonn til 223.000 tonn. Bakgrunnen for økningen er enighet blant forskerne om en metoderevisjon for bestandsvurderingen.

Avtalen om økt hysekvote for 2015 ble undertegnet av Arne Røksund som er norsk delegasjonsleder for Den blanda norsk-russiske fiskerikommisjonen og nestlederen for det føderale fiskeribyrået, Vasiliy Sokolov.

Kvoteøkningen er på 25 prosent og justeringen er i tråd med forvaltningsregelen, melder departementet. Fiskeridirektoratet skal nå vurdere hvordan kvoteøkningen skal gjennomføres.