Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
13.11.2014

Øker hysebifangst

Direktoratet justerer

Fiskeridirektoratet har etter innspill fra fiskerinæringen besluttet å øke tillatt bifangst av hyse nord for 62°N for å legge til rette for en mer hensiktsmessig gjennomføring av torskefisket fremover.

-Vi ser positivt på at fiskeridirektøren har endret bifangstadgangen for hysa, sier Kjell Ingebrigtsen.

Han sier endringen vil gjøre det mulig å gjennomføre et høstfiske, som igjen vil gi grunnlag for verdiskaping og aktivitet både i flåteleddet og i landindustrien.

  • For fartøy mellom 11 og 15 meter hjemmelslengde åpnes det opp for inntil 40 prosent bifangst av hyse med avregning pr. uke fra og med mandag 17. november
  • For fartøy under 11 meter hjemmelslengde fortsetter det frie fisket frem til gruppekvoten er beregnet oppfisket, deretter bifangstregulering med avregning på ukebasis som for flåten mellom 11 og 15 meter hjemmelslengde
  • For de største fartøyene, over 15 meter hjemmelslengde, åpnes det nå opp for inntil 30 prosent bifangst av hyse i den enkelte fangst og ved landing fra og med torsdag 13. november

I meldingen fra direktoratet vises det til at det per uke 45 gjenstår om lag 1 500 tonn hyse av åpen og lukket kystgruppes kvoter, og Fiskeridirektoratet kommer til å justere bifangstprosentene når gruppekvotene er beregnet oppfisket.

Det vil da kunne bli aktuelt med inntil 10 prosent bifangst av hyse i den enkelte fangst og ved landing for alle fartøygrupper.