Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
21.11.2014

Øk innblandingsprosenten

Seibrev til direktoratet

Norges Fiskarlag ber om at Fiskeridirektoratet åpner for å øke innblandingsprosenten av sei i fangstene frem til midten av desember. – Vi frykter stopp i fisket om dette ikke skjer, sier assisterende generalsekretær Jan Birger Jørgensen.

I et brev til direktoratet fredag viser Fiskarlaget til meldingen fra Fiskeridirektoratets som kom torsdag om stopp i kystflåtens fiske etter sei og hyse for de som har hatt fritt fiske.

Jan Birger Jørgensen sier Fiskarlaget håper på en rask og positiv saksbehandling i denne viktige saken som gjelder både kystgruppens fiske og landindustriens behov for råstoff.

I brevet heter det at:

«Norges Fiskarlag viser og til at kystflåten nylig ble gitt anledning til å ha forhøyet innblandingsprosent av torsk og hyse for de som har fisket sine kvoter, en ordning som ble godt mottatt i næringen. Denne løsningen har ført til at flåten har kunnet gjennomføre et praktisk fiskeri, samtidig som flåten bidrar til at det kommer ferskt råstoff til industrien.

Stopp i det frie fisket etter sei nord for 62° N fører imidlertid til at de samme fartøyene nå får så store utfordringer med å holde seg innenfor de tillatte innblandingsprosentene, noe som innebærer fare for at fisket kan stoppe helt opp. Dette er uheldig i en periode hvor det er muligheter til å fiske større mengder torsk etter hvert som denne trekker inn mot kysten. Seien har i enkelte områder fulgt etter silden, og den utgjør så mye at en tillatt innblanding på bare 20% i realiteten stopper fisket for mange fartøy.

Norges Fiskarlag vil derfor anmode om at tillatt innblanding av sei for konvensjonelle fartøy med hjemmelslengde over 11 meter (lukket gruppe) settes til 40% fra og med 24. november d.å. og gis varighet fram til midten av desember d.å.  Det må antas at kvantum som vil medgå i en slik ordning vil bli betydelig lavere enn det vi har hatt de siste ukene med det frie fisket, men vil gi mange fartøyer mulighet til å fortsette fisket framover mot jul.

Norges Fiskarlag ber om en rask behandling, slik at fartøyene slipper å måtte stoppe fisket, forlate områdene for så å få beskjed om at de likevel kan fortsette sitt fiske.»