Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
18.05.2015

Også nytenkning fra Tveterås

Trygve Myrvang om rapporten

Råfisklagsdirektør Trygve Myrvang mener det er viktig ikke å overse at den omstridte Tveteråsrapporten også inneholder en lang rekke nytenkende, viktige og gode forslag.

«Rapporten fra det såkalte Tveterås-utvalget er naturlig nok blitt kraftig diskutert. Flere av forslagene er kontroversielle.» Dette sier Trygve Myrvang i i forbindelse med at han har laget et debattinnlegg om Tveteråsutvalgets arbeid.

Han var selv med i utvalget, som i desember i fjor leverte sin innstilling. Tveteråsutvalgets arbeid er levert til Nærings- og fiskeridepertemenetet (NFD) i form av en NOU og skal sluttbehandles i Stortinget før jul.

Les hele Myrvangs innlegg her:{skydrivefile file.c9b94f799e7c4fa1.c9b94f799e7c4fa1!1835}