Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
02.02.2018

Nyttig møte om kystsel

Møtte HI i Tromsø

Representanter fra Norges Fiskarlag og Havforskningsinstituttet møttes denne uken i Tromsø for å diskutere kystsel.

Bakgrunn for møtet var at Fiskarlaget har stilt spørsmål ved dekningen av områder som inngår i seltellingene som brukes i grunnlaget for bestandsberegningene. Disse tallene benyttes videre til å beregne de årlige kvotene av kystselartene havert og steinkobbe.  

I møtet ble det diskutert hvor tellingene er gjennomført, frekvens på tellingene, hvilke metoder og beregningsmodeller som ble brukt, forvaltningsplaner og rådgivning til myndighetene. Det var også et tema i møtet hvilke matvaner kystselen har. Her kom det frem at det er behov for større kunnskap om hvordan kystselen beskatter viktige arter langs kysten.

Kjell Ingebrigtsen sier at det i møtet ble foretatt en detaljert gjennomgang av konkrete områder på kysten for å avklare om disse inngår i Havforskningsinstituttets telleundersøkelser. Ingebrigtsen sier at dette viste at det er stort samsvar mellom områder hvor fiskerne rapporterer om kystsel og de områder forskerne teller sel.

Både Havforskningsinstituttet og Norges Fiskarlag var enig om at det er nyttig med denne typen dialogmøter for å oppklare i eventuelle misforståelser og gjensidig orientere hverandre.

Fra Havforskningsinstituttet møtte forsker Arne Bjørge (ledet møtet) og forsker Kjell Tormod Nilssen. Fra Fiskarlaget møtte Kjell Ingebrigtsen, Jan Birger Jørgensen, Tor Bjørklund Larsen, samt Jon-Erik Henriksen fra Fiskarlaget Nord.