Spørsmål og svar

Organisasjonen

Under hvert regionlag (ofte omtalt som fylkesfiskarlag) tilhører mange lokallag. Det er omlag 110 lokallag i organisasjonen per desember 2020. 

Lokallagene er grunnstammen i Fiskarlagets organisasjon. Du finner kontaktinformasjon til alle lokallagene på nettsiden vår under hvert regionlag.

on onsdag november 13 by Luculentus

Båteierseksjonen er en tarifforganisasjon for eiere av fiskebåter. Båteier/rederi som er medlem i Norges Fiskarlag og som har mannskap ansatt, er automatisk medlem av Norges Fiskarlag og kan be om bistand fra Båteierseksjonen i saker som dreier seg om lønns- og arbeidsforhold.

Båteierseksjonens arbeidsoppgave er å ivareta tariffinteressene til våre medlemmer innenfor alle driftsformer. Båteierseksjonen forhandler fram tariffavtaler med Mannskapsseksjonen innenfor seksjonenes tariffområde. Enkelte fartøygrupper er omfattet av tariffavtale mellom Fiskebåt og Norsk Sjømannsforbund som følge av en samarbeidsavtale. 

Båteierseksjonen bistår rederi i forbindelse med uenigheter omkring lønns- og arbeidsforhold. I enkelte saker kan seksjonen også bistå økonomisk til dekning av saksomkostninger i denne type saker.

Båteierseksjonens øverste organ er Hovedforhandlingsutvalget. Dette består av 12 medlemmer valgt inn fra medlemslagene samt Sør-Norges Notfiskarlag. Av disse velges et Arbeidsutvalg bestående av 5 medlemmer. Formann og nestformann inngår i arbeidsutvalget. Valgperioden i hovedforhandlingsutvalget er 4 år, mens arbeidsutvalg/formann/nestformann velges hvert 2. år. 

Kontakt leder Geir Kroknes: 922 83 643 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 
Kontakt rådgiver Heidi Merethe Rånes: 932 01 928 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

on onsdag november 13 by Luculentus

Det er fem salgslag i Norge som organiserer førstehåndsomsetning av torskefisk, skalldyr, bløtdyr og småkval, med hjemmel i råfiskloven. Langs norskekysten fra grensen mot Russland i nordøst har salgslagene hvert sitt geografiske ansvar:

Norges Råfisklag er det største regionale salgslaget, og distriktet strekker seg fra og med Nordmøre til og med Finnmark. 

Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag (SUROFI) sitt område er i Sunnmøre og Romsdal.

Vest-Norges Fiskesalslag dekker  de tidl. fylkene Sogn og Fjordane og Hordaland, som nå er Vestland. 

Fiskehav har sitt omsetningsområde på Skagerakkysten og til og med Rogaland. 

Norges Sildesalgslag er et landsdekkende fiskesalgslag som dekker omsetningen av pelagiske fiskearter (sild, makrell, lodde mv.).  

Les mer her.

on onsdag november 13 by Luculentus

Mannskapsseksjonen er en fagforening for fiskere ansatt på fiskebåt. Vårt hovedformål er å ivareta våre medlemmers interesser overfor deres arbeidsgivere. Medlemskap er utelukkende for medlemmer av Norges Fiskarlag. Alle som melder seg inn i Norges Fiskarlag og som ar ansatt som fisker, blir automatisk medlem av seksjonen.

Mannskapsseksjonen er en selvstendig underavdeling av Norges Fiskarlag. For å sikre vår posisjon som tariffpart har Mannskapsseksjonen egne vedtekter, uavhengig økonomi og et eget tillitsmannsapparat. Mannskapsseksjonens ansatte er heller ikke – hverken direkte eller indirekte – underlagt andre enn seksjonens tillitsvalgte.

Den viktigste arbeidsoppgaven for Mannskapsseksjonen er å ivareta medlemmenes interesser i forhandlinger om lønns- og arbeidsforhold. Mest sentralt i dette arbeidet er Fiskerioverenskomsten. Dette er en tariffavtale som er inngått med Båteierseksjonen. Sagt litt forenklet er denne tariffen bindende for alle rederier som er medlemmer av Norges Fiskarlag og som driver med det som var tradisjonelt kystfiske. I og med at fiskeriene stadig endrer seg, er vedlikehold av tariffavtalen et løpende og ressurskrevende foretak.

Mye av arbeidstiden til Mannskapsseksjonen går med til å informere om hvordan mannskap og båteiere skal forholde seg til tariffavtalen eller andre arbeidsrettslige regler. Kunnskap om lønns- og arbeidsforhold er en forutsetning for alle i næringen.

Mannskapsseksjonen gir bistand til medlemmer som trenger råd i forbindelse med sin arbeidssituasjon. På bakgrunn av tariffarbeidet og erfaringer fra tidligere saker, gir seksjonen råd i saker knyttet til arbeidsforholdet. Mannskapsseksjonen kan ved behov gå aktivt inn i saker og forsøke å få til en løsning på vegne av medlemmet. I helt spesielle tilfeller kan seksjonen dekke kostnader knyttet til rettslig prøving av saker ved domstolen.

Mannskapsseksjonens organisasjon består av tre organer:
Hovedforhandlingsutvalget er seksjonens øverste myndighet. Det består av 9 representanter som er valgt blant medlemmene for en periode på 4 år. Landet er delt inn i 7 valgkretser, som sammenfaller med regionlagsinndelingen i Norges Fiskarlag.
Arbeidsutvalget har ansvaret for seksjonens drift og består av 4 personer som er valgt blant representantene til Hovedforhandlingsutvalget. To av disse er leder og nestleder av seksjonen. Oppnevningen av representanter til Arbeidsutvalget skjer for perioder på to år.

Mannskapsseksjonens administrasjon består av to ansatte som begge har kontorsted i Trondheim.

Konakt leder Audun Stautland: 406 28 883 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Kontakt seniorrådgiver Randi Johnsen Eikevik: 465 40 409 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

on onsdag november 13 by Luculentus

Fiskarlagets øverste tillitsvalgte for organiserte fiskere i Norge er Fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen. 

Øverste administrative organisasjonsleder er generalsekretær Otto Gregussen. 

Kjell Ingebrigtsen ble valgt av Landsmøtet i 2013, og etterfulgte da Reidar Nilsens 12 år lange periode som leder. 

Otto Gregussen har vært generalsekretær siden siden juni 2015. Han etterfulgte Jan Skjærvø som var administrativ toppleder fra 1997 til 2015. 

Kontakt Kjell Ingebrigtsen: 922 84 719 - Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Kontakt Otto Gregussen: 94 88 99 33 - Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

on onsdag november 13 by Luculentus

Norges Fiskarlags hovedkontor ligger i Trondheim, men Fiskarlaget er representert med sine regionlag (også omtalt som fylkeslag) i hele Norge fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør: 

Fiskarlaget Nord (Tromsø)
Nordlang Fylkes Fiskarlag (Bodø) 
Fiskarlaget Midt-Norge (samlokalisert med hovedkontoret)
Møre og Romsdal Fiskarlag (Ålesund)
Sogn og Fjordane Fiskarlag (Måløy)
Fiskarlaget Vest (Bergen)
Fiskerlaget Sør (Kristiansand)

Norges Fiskarlag har også to gruppeorganisasjoner. Det er Fiskebåt, med kontor i Ålesund, og Sør-Norges Notfiskarlag, med kontor i Bergen.

on onsdag november 13 by Luculentus

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.