Fiskarlaget Nyhetsarkiv

2019-09-13 09:50
Minstepriser høsten 2019
Prisøkning brosme
Minstepriser høsten 2019
Minstepris på brosme øker
Jan-Erik Indrestrand

Norges Råfisklag og fiskeindustrien har forhandlet og blitt enige om nye minstepriser for fisk høstsesongen. Resultatet innebærer en økning i minsteprisene for brosme og en justering i den dynamiske minsteprismodellen for sei.

I seimodellen ble avstanden ned til den minste vektklassen redusert med 20 øre. Dette innebærer at avstanden mellom den største og den minste vektklassen for sei nå er kr 2,50 for sløyd hodekappet sei. Årsaken til endringen er en betydelig bedring i det konvensjonelle seimarkedet som har hatt markedsutfordringer de siste årene.

Under prisdrøftelsen ble det også diskutert en prøveperiode med auksjon av fersk fisk. Partene er enige om at fersk auksjon er en spennende omsetningsform som en ønsker å få prøvd ut i tiden fremover.

Minsteprisene for torsk og hyse var ikke tema under drøftelsene og følger av de til enhver tid gjeldende dynamiske minstepriser som framgår på www.rafisklaget.no. Detaljer om øvrige minstepriser framgår av samme oversikt.

Endringer i minsteprisene for fisk fra og med mandag 16. september 2019:

Brosme over 2,0 kg, kr 10,00 (+ kr 0,50)
Brosme 1,0- 2,0 kg, kr 8,00 (+ kr 0,50)

Det vises til komplett prisliste som vil bli tilgjengelig på www.rafisklaget.no.

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.