Fiskarlaget Nyhetsarkiv

2019-09-10 10:30
Seminar om ressurskontroll
Fiskarlaget inviterer
Seminar om ressurskontroll
Bilde av Fiskarlagslederen og fiskeri- og sjømatministeren tatt under fjorårets Arendalsuke.
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Norges Fiskarlag har tirsdag invitert sentrale etater til et fagseminar om fiskeri- og ressurskontroll i Oslo. Også fiskeri- og sjømatministeren deltar i seminaret.

Norges Fiskarlag har invitert alle de sentrale etater og institusjoner som arbeider med forvaltning og fiskerikontroll til et fagseminar om temaet i Oslo.

- Alle inviterte har ansvar og viktige oppgaver i ressurskontrollen, og vi er spesielt tilfreds med at fiskeriministeren deltar, sier leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag.

Ingebrigtsen sier Fiskarlagets tilnærming er å bidra til å summere opp fiskeriåret 2019 og peke på momenter som bør justeres før vi går inn i et nytt fiskeår.

Fiskarlaget er opptatt av en god og effektiv fiskeri- og ressurskontroll i Norge, og at utøverne både på sjø og land følger fastsatt regelverk. Imidlertid er det slik at fiskeriregelverket er omfattende, og i enkelte praktiske situasjoner kan det være utfordrende for utøverne å forholde seg til alle krav som stilles.

– Vi ønsker derfor å drøfte de utfordringene som våre medlemmer opplever på havet. Det grunnleggende for oss er at Norges Fiskarlag forventer at alt ressursuttak registreres korrekt og at fiskeristatistikken skal være til å stole på. Dette er avgjørende for omdømmet til fiskeriforvaltningen og fiskeriene i Norge, poengterer Ingebrigtsen.

Han viser også til det pågående arbeidet i Fiskerikontrollutvalget som skal legge frem sitt arbeid senest 30. november i år. Det forventes at utvalget belyser alle sider av fiskerikontrollen. Utvalget har i oppgave å fremme gode tiltak for en effektiv ressurskontroll.

– Vårt håp er en god dialog og å bidra til en best mulig og lik forståelse av utfordringene på havet, og å drøfte hvordan dette best kan harmoniseres med regelverket, sier Kjell Ingebrigtsen.

Fagseminaret i Oslo har deltagere fra Nærings- og fiskeridepartementet, Fiskeridirektoratet, Kystvakten, salgslagene og Fiskarlaget.

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.