Fiskarlaget Nyhetsarkiv

2019-09-04 11:45
Verdivekst for torsk
Eksporttall august
Verdivekst for torsk
Storbritannia, Danmark og Kina er våre største marked for fryst torsk i august.
Jan-Erik Indrestrand

Norge eksporterte 182 000 tonn sjømat for totalt 8,6 milliarder kroner i august. Volumet er ned med 4 prosent, mens eksportverdien økte med 9 prosent, sammenlignet med august i fjor.

- Verdiveksten i august er i stor grad drevet av økte priser hvor en svak norsk krone er et viktig bidrag. Samtidig er god etterspørsel i flere markeder en viktig forklaring. For eksempel opplever vi økt etterspørsel fra det kinesiske markedet, både etter norsk laks og makrell. For hvitfisk, spesielt torsk, ser vi at verdiveksten fortsetter og i august er det spesielt fryst torsk og klippfisk som trekker opp verdien, sier Tom-Jørgen Gangsø, direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd. 

Norsk laks har sin sterkeste måned hittil i år, både målt i verdi og i volum. Historisk sett er det bare oktober i 2018 som var en enkeltmåned med høyere eksportverdi enn august i år. Norsk laks er sterkt etterspurt i mange markeder, og særlig i Asia. 

Også kongekrabbe oppnår bestenotering for en enkeltmåned. Det har altså vært en betydelig prisvekst både i august og så langt i år. Kongekrabbe selges primært til dollarmarked, en svak norsk krone mot dollar en viktig forklaring på prisveksten.

Sterkeste augustmåned for torsk. 

Ned for fersk torsk - opp for fryst torsk

Det har blitt eksportert 1 500 tonn fersk torsk, inkludert filet, til en verdi av 74 millioner kroner i august. Verdien falt med 16 millioner kroner eller 18 prosent og volum med 40 prosent i august. Hittil i år er det eksportert 42 600 tonn fersk torsk til en verdi av 1,8 milliarder kroner. Danmark, Sverige og Portugal er våre største marked for fersk torsk i august.

- Med unntak av januar i år, har det det ikke vært betalt mer for fersk hel torsk enn i august i år, målt i norske kroner. Prisen i august var 40,9 kroner per kilo, noe som tilsvarer en økning på 31 prosent sammenlignet med august i 2018. Lavere fangster og en svak norsk krone er nok hovedforklaringen på det, sier Ingrid K. Pettersen, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd.

I august ble det eksportert 5 500 tonn fryst torsk til en verdi av 226 millioner kroner. Det er en vekst i volum på 14 prosent, mens verdien økte med 46 millioner kroner eller 25 prosent. Hittil i år er det eksportert 50 000 tonn fryst torsk til en verdi av 2,1 milliarder kroner. Kina, Storbritannia og Danmark er våre største marked for fryst torsk i august.

Se alle tall og detaljer om alle fiskeslag hos Norges Sjømatråd.

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.