Fiskarlaget Nyhetsarkiv

2019-08-19 11:00
Verdiskaping over 100 mrd
SINTEF-analysen
Verdiskaping over 100 mrd
-Det er flotte tall som legges frem for en næring med fremtiden foran seg, sier leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Verdiskapingen fra sjømatnæringen passerte for første gang 100 milliarder i 2018. Det viser en ny rapport fra Sintef som ble lagt frem mandag.

Rapporten fra Sintef Ocean er laget på oppdrag fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) for å finne ut hva sjømatnæringen betyr for Norge. Dette skriver NRK i en omtale av saken.

Årlig gjennomføres analyser av hvilke bidrag sjømatnæringen gjør til det norske samfunnet, det gjelder verdiskaping, produksjonsverdi, sysselsetting, ringvirkninger, og flere andre viktige faktorer.

- Sjømatnæringen blir stadig viktigere for nasjonen. Fordi den skaper arbeidsplasser, og fordi det er en av få eksportnæringer som er i voldsom vekst i AS Norge, sier Vegar Johansen, administrerende direktør i Sintef Ocean, til NRK.

Av de 100 milliarder kronene ble i overkant av 60 milliarder skapt direkte innen fiskeri og havbruk. De resterende 40 milliardene innen næringsliv som er knyttet til hovednæringene.

- Ringvirkningene av sjømatnæringen er enorme. Det er godt nytt for dem som ikke står på merdkanten, er om bord i fiskebåten eller skjærer fiskefileter, sier Johansen.

Sjømatnæringen har vokst med 11,7 prosent årlig fra 2015 til 2018. Det er den desidert største veksttakten i Norge. Nest best er petroleumsvirksomheten, med en vekst på 4,3 prosent.

Petroleumsnæringen bidrar klart mest til norsk økonomi. Slik vil det være i mange år fremover, fastslår fiskeriminister Harald T. Nesvik. På direkte spørsmål om hvor mange år det kan ta før sjømat er viktigere enn olje og gass, svarer han slik:

- Det er umulig å si. Plutselig kan vi finne nye felt og andre metoder. Det viktigste for meg er at Norge som nasjon har flere bein å stå på. Selv om vi skal ha inntekter fra olje og gass i årtier fremover, vil produksjonen gå gradvis ned. Sjømatnæringen vil gå gradvis oppover, sier Nesvik.

Nettopp fordi ringvirkningene er så viktige og har vokst over flere år er det også gjennomført en analyse av teknologi- og serviceleverandører til sjømatnæringen og hvilke ringvirkninger disse igjen skaper.

Slike analyser er komplekse og det kan være vanskelig å kommunisere resultatene enkelt, derfor er det til begge analysene også utarbeidet PowerPoint-presentasjoner som gjør resultatene lett tilgjengelige, og som og kan brukes som verktøy til å presentere resultater fra analysene.

  • Du finner informasjon om prosjektet samt både rapportene og presentasjonene her (link til FHF)

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.