Fiskarlaget Nyhetsarkiv

2020-10-08 11:15
Fremhevet handel
Snakket Brexit med Erna
Fremhevet handel
Leder Kjell Ingebrigtsen (t.v.) og generalsekretær Otto Gregussen er begge i Oslo onsdag og torsdag i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet og kontrollkomiteens høring om Riksrevisjonens rapport.
Foto: Jan-Erik Indrestrand

-Vi håper at regjeringen ser potensialet i å få til bedre markedsadgang til UK som marked. Det sa lederen i Fiskarlaget da han torsdag formiddag møtte statsministeren i hennes kontaktutvalg i forbindelse med at forslaget til statsbudsjett for 2021 er lagt frem.

Norges Fiskarlag sitter sammen med partene i arbeidslivet rundt bordet når statsministeren inviterer sitt kontaktutvalg.

Torsdagens møte holdes som en oppfølging av at regjeringen onsdag la frem statsbudsjettet for 2021.

I kontaktutvalget gis partene i arbeidslivet anledning til å komme med sine kommentarer til det fremlagte forslaget, samt koblinger og innspill knyttet til regjeringens politikk.

Ansikt mot verden

Fra Fiskarlagets side påpekte Kjell Ingebrigtsen i sitt innlegg fiskerne har et helt spesielt forhold til havet og at troen på framtida er drivkraften for å utvikle næringa videre. Han pekte på at dette året har gitt hele samfunnet spesielle utfordringer og at virkningene av covid-19 så langt ser ut til å ha berørt næringen i liten grad.

Effektene for 2021 er umulige å spå, men Ingebrigtsen gjorde et poeng av at han representerer en næring med ansiktet vendt mot den store verden og mot markedene.

-Våre muligheter til å delta i disse markedene med konkurransedyktige vilkår er også avhengig av at regjeringen gjør sitt ytterste for at vår markedsadgang skal være god og forutsigbar, sa han.

Kjell Ingebrigtsen understreket overfor statsminister Erna Solberg og de øvrige statsrådene som deltok i møtet at:

-Brexit kan gi store utforinger for vår næring, men det kan også representere store nye muligheter. Vi håper at regjeringen ser potensialet i å få til bedre markedsadgang til UK som marked og vi håper at vi ikke nok en gang skal oppleve at interessene til norsk landbruk gjør dette umulig.

  • Sammen med Sjømat Norge har for øvrig Norges Fiskarlag også tydeliggjort budskapet knyttet til hvor viktig gode handelspolitiske vilkår er i et debattutspill i E24, der forholdet mellom norsk landbruk og sjømatnæringen dras opp. Det vises i debattinnlegget også til at økt tilrettelegging for verdiskaping i Norge kan bidra til mange nye arbeidsplasser.

Miljø

Fiskarlagets leder benyttet også anledningen til å takke statsministeren for at regjeringen er tydelig på at vindkraft til havs eller annen virksomhet ikke skal gjøre skade på hverken miljø eller fangstmuligheter.

-Havet er menneskehetens største spiskammer. Jeg er glad for at vi i felleskap er tydelig på viktigheten av å ta vare på miljøet i havet og redusere marin forsøpling. Norges Fiskarlag er derfor glad for prioritering av forskning og større kunnskap om havet. Dette har også avgjørende betydning for en bærekraftig forvaltning.

- Fiskerinæringen er opptatt av at vårt miljøavtrykk skal være så lite som mulig. Skal vi lykkes i dette kreves det store investeringer i nye fartøy og ny teknologi, sa han.

Rammebetingelser

Kjell Ingebrigtsen viste til at norske fiskere trenger at regjeringen bidrar aktivt til å gi avklaringer for næringens rammebetingelser knyttet til framtidens kvotesystem.

-Vi legger merke til at riksrevisjonen i sin vurdering av kvotesystemet anbefaler å utrede eventuelle endringer så godt som mulig. Dette synes Fiskarlaget er en klok tilnærming til vanskelige utfordringer.

Han mener fiskerinæringen og våre rammebetingelser er et vellykket politisk kompromiss som ikke har noe øyeblikkelig behov for omfattende endringer.

-Vi synes det er klokt at regjeringen ser et behov for å utrede en rekke av de tiltak som Stortinget har foreslått i forbindelse med behandlingen av kvotemeldingen. Uklarhet om framtidige rammebetingelser for vår næring har konsekvenser også for avledet virksomhet i Norge.

Han viste også til at dersom utskifting og fornyelse stopper opp, så rammer det så vel skipsverft som utstyrsleverandører i Norge.

Travel fisk trenger god transport

-En fisk på tur til markedet har det alltid travelt. Havnestruktur og kommunikasjon er viktig for at vi skal kunne utnytte fortrinnene i markedene. Nasjonal Transportplan (NTP) legger viktige føringer, men for oss i båten er landingssted og gode havneforhold veldig viktig. I samarbeid med industrien gjør fiskerne jobben med å bygge verdier av viktige ressurser. For å få dette til trenger vi tjenlige fiskerihavner, tilknyttet god infrastruktur.

Vi må også statsminister, erkjenne at vi er skuffet over at regjeringen ikke vil oppfylle Stortingets vedtak om å starte byggingen av Stad skipstunnel, sa Kjell Ingebrigtsen avslutningsvis i sitt innlegg torsdag formiddag.

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.