Fiskarlaget Nyhetsarkiv

2020-09-30 12:25
Godt opp for sild
Pelagiske kvoteråd
Godt opp for sild
Seniorforsker Bjarte Bogstad under fremleggelsen av rådene
Skjermfoto fra HIs presentasjon på nett

Det internasjonale havforskningsrådet ICES tilrår en økning i sildekvoten for 2021. Onsdag kom rådene for makrell, nvg-sild, hestmakrell og kolmule.

-Dette var relativt forventede tall fra forskerne. Det er spesielt positivt med utviklingen for silda, også når prisene både til mel, olje og konsum går opp. Vi får håpe denne utviklingen står seg over tid og at vi dermed kan se en videre god utvikling for de pelagiske fiskeriene for norske fiskere. Det sier leder i Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen i en kommentar til tallene som i formiddag ble lagt frem av Havforskningsinstituttet i Bergen.

Makrell

Forskerne anbefaler et fiske på opptil 852 284 tonn makrell for 2021, som er en nedgang på 8 prosent fra i fjor.

Makrellbestanden er fremdeles i god stand og har jevnt god rekruttering, men bestandsnivået er litt nedjustert fra i fjor. Gytebestanden er beregnet til å være 3,6 millioner tonn i 2021.

Landene som fisker makrell ble ikke enige om fordelingen av totalkvoten for 2020. Summen av enkeltlandene sine egne kvoter utgjorde 1 090 879 tonn i 2020, altså mer enn forskernes anbefaling på maksimalt 922 064 tonn for 2020.

Første sterke årsklassen med nvg-sild

Forskerne anbefaler også en kvote på opptil 651 033 tonn for norsk vårgytende sild. Dette er en oppgang på 24 prosent fra fjoråret.

– Rådet for nvg-sild går opp blant annet fordi 2016-årsklassen er den første sterke årsklassen siden 2004, og denne vil komme sterkt inn i fisket i 2021, sier Erling Kåre Stenevik, bestandsansvarlig for nvg-sild ved HI.

Gytebestanden er beregnet til å være 3,5 millioner tonn i 2021.

Landene som fisker nvg-sild ble ikke enige om fordelingen av totalkvoten for 2020. Summen av enkeltlandene sine egne kvoter utgjorde 693 915 tonn i 2020, som var mer enn forskernes anbefaling på opptil 525 594 tonn i fjor.

Nedgang for kolmule, hestmakrell fortsatt lav

Rådet for kolmulekvoten i 2021 er på opptil 929 292 tonn, som er en nedgang på 20 prosent fra fjorårets råd.

Landene som fisker kolmule, ble ikke enige om fordelingen av totalkvoten for 2020. Fisket på kolmule i år er nesten avsluttet, og forventet fangst er på 1 478 358 tonn. Det er mer enn rådet for 2020, som var på opptil 1 161 615 tonn.

– Bestandsvurderingen for kolmule er mer usikker enn vanlig, fordi det viktigste forskningstoktet på denne bestanden ikke ble gjennomført i 2020, sier Åge Høines, bestandsansvarlig for kolmule.

For vestlig hestmakrell har ICES beregnet at bestanden fortsatt er på et historisk lavt nivå. Forskerne anbefaler et fiske på opptil 81 376 tonn i 2021, ned 3 prosent fra fjoråret.

Se fremleggingen i Bergen

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.