Fiskarlaget Nyhetsarkiv

2020-09-30 11:05
Rammeavtale med UK
Om fiskerisamarbeid
Rammeavtale med UK
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Noreg og Storbritannia er samde om ein ny bilateral rammeavtale for fiskerisamarbeid. Avtalen blir signert onsdag.

Avtalen, som vil tre i kraft frå 1. januar 2021, legg til rette for fiskerisamarbeid om kontroll, lisensiering og forsking. I tillegg gir den partane høve til å avtale gjensidig rett til kvarandre sine fiskerisonar og til byte av fiskekvotar, melder departementet onsdag formiddag.

I forkant av signeringa er det eit videomøte mellom fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen og den britiske kollegaen hans, George Eustice.

Signeringa blir i London, der Noregs ambassadør til Storbritannia, Wegger Chr. Straumen, og George Eustice signerer avtalen. Den britiske ambassadøren til Noreg, Richard Wood vil vere til stades i Nærings- og fiskeridepartementet under signeringa.

Meir om avtalen

I en utvidet pressemelding etter at signeringen er gjennomført viser NFD til at konkrete avtaler om adgang til å fiske i hverandres soner og bytte av fiskekvoter vil bli gjort gjennom årlige fiskeriavtaler, som i dag. Andre deler av fiskerisamarbeidet i Nordsjøen vil bli regulert av en egen trepartsavtale mellom EU, Norge og Storbritannia.

– Jeg er glad for at vi nå har fått på plass en avtale som legger til rette for et bredt fiskerisamarbeid med et viktig land for Norge. Avtalen ivaretar våre forpliktelser etter havretten til å samarbeide med andre kyststater om delte fiskebestander i tråd med moderne prinsipper om bærekraftig forvaltning, økosystembasert tilnærming og føre-var-prinsippet. Vi skal også videreføre det gode samarbeidet vi har med EU om fiske i Nordsjøen. Vi ser frem til å få på plass en trilateral avtale mellom Norge, Storbritannia og EU om forvaltningen av felles bestander i Nordsjøen når brexit blir en realitet, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Selvstendig kyststat

Britene har i nesten 40 år vært en del av EUs felles fiskeripolitikk. Når overgangsperioden etter brexit utløper 31. desember 2020, vil Storbritannia opptre som en selvstendig kyststat.

- Avtalen vi nå har signert legger til rette for et solid og godt fiskerisamarbeid. Forvaltningen av fiskebestandene blir aller best når kyststatene som deler en bestand er enige om hvordan dette skal skje, sier fiskeri- og sjømatministeren.

Avtalen mellom Norge og Storbritannia tilrettelegger for fiskerisamarbeid om kontroll, lisensiering og forskning. I tillegg gir den partene mulighet til å avtale gjensidig adgang til hverandres fiskerisoner og til bytte av fiskekvoter.

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.