Fiskarlaget Nyhetsarkiv

2020-09-29 13:15
Henstilling om Reinefjorden
Sildefisket
Henstilling om Reinefjorden
Sildefangst
Arkivfoto: Kjell Ingebrigtsen

Norges Fiskarlag henstiller større kystfartøy om å avstå å fiske sild i Reinefjorden

Norges Fiskarlag registrerer at det i de siste dagene er tatt fangster av sild i Reinefjorden i Lofoten av større kystfartøyer.

Norges Fiskarlag er i dialog med Havforskningsinstituttet for å avklare nærmere den biologiske kunnskapen om sildeforekomstene i Lofoten-området.

Saken har vært diskutert i Arbeidsutvalget i Norges Fiskarlag tirsdag, og ut fra en helhetsvurdering av situasjonen vil Norges Fiskarlag derfor henstille om at større kystfartøy inntil videre avstår fra å fiske sild i Reinefjorden.

Fiskarlaget tar på et senere tidspunkt, blant annet med bakgrunn i et bedre vitenskapelig grunnlag, sikte på å gjennomføre en mer helhetlig vurdering av beskatning kystnære lokale silderessurser i dette området.

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.