Fiskarlaget Nyhetsarkiv

2020-05-29 07:55
Råfisklaget kjørte digitalt
Covid-19-årsmøte
Råfisklaget kjørte digitalt
Jonny Caspersen (nærmest) er gjenvalgt som leder i Norges Råfisklag. Her sammen med fiskarlagslederen under et fiskarmøte på Røst i 2019.
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Norges Råfisklags årsmøte er for første gang gjennomført digitalt. Det 82. årsmøtet hadde en saksliste med kun de sakene som vedtektene forplikter behandling av. Årsmøtet valgte Rolf Guttorm Kristoffersen til ny nestleder.

Det digitale årsmøtet ble fastsatt til 28. mai 2020, men da det ikke kom innvendinger eller merknader fra representantene, ble derfor alle sakene registrert som enstemmig vedtatt, melder Råfisklaget.

Fra de vedtatte sakene trekkes fram:

- Norges Råfisklags årsmøte godkjente styrets årsberetning for 2019 og tok kontrollkomiteens beretning for 2019 til etterretning.

- Resultatregnskap og balanse pr. 31.desember 2019 med noter, kontantstrømanalyse og konsernregnskap ble godkjent som Norges Råfisklags regnskap for 2019.

  • Råfisklaget oppnåde et overskudd på nesten 165 millioner kroner, utløst for en stor del ved salg av eiendommer sentralt i Tromsø.

- Johnny Caspersen fra Tromsø og representant fra Fiskebåt ble gjenvalgt som styremedlem og styreleder. Rolf Guttorm Kristoffersen fra Myre og representant fra Nordland Fylkes Fiskarlag ble valgt som nytt styremedlem og som ny nestleder i styret.

Jimmy Tøllefsen fra Husøy og representant fra Fiskarlaget Nord ble gjenvalgt som styremedlem. Arnstein Næss fra Smøla og representant fra Møre og Romsdal Fiskarlag ble valgt som nytt styremedlem.

Råfisklagets styre fra 28. mai 2020:

- Johnny Caspersen, styreleder, Tromsø (Fiskebåt)

- Rolf Guttorm Kristoffersen, nestleder, Myre (Nordland Fylkes Fiskarlag)

- Hans Petter Rasmussen, Rypefjord (Fiskarlaget Nord)

- Jimmy Tøllefsen, Husøy (Fiskarlaget Nord)

- Holger Pedersen, Henningsvær (Nordland Fylkes Fiskarlag)

- Egil Berge, Mausund (Fiskarlaget Midt-Norge)

- Arnstein Næss, Smøla (Møre og Romsdal Fiskarlag)

- Paul O. Jensen, Kvaløya (Norges Kystfiskarlag)

- Kjell-Otto Knoph, Rypefjord (Norsk Sjømannsforbund)

- Einar Mortensen, fra Tromsø (ansattes representant)

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.