Fiskarlaget Nyhetsarkiv

2020-05-27 09:45
Bruk av meldetjeneste
Medlemsinfo
Bruk av meldetjeneste
Ill: SafeSeaNet/Fiskarlaget

Myndighetene har som en følge av utvidet grensekontroll begynt å håndheve meldeplikt når man har oppholdt seg utenfor 12-mila i over 36 timer. Som en service til medlemmer har vi her en info om melderutinene.

Det er medlemmer i Fiskarlaget som har bedt oss om bistand til å synliggjøre rutinene knyttet til rapportering. 

Vi har tatt kontakt med Kystverket som administrerer meldingstjenesten SafeSeaNet Norway og nedenfor kan du lese en kortfattet beskrivelse av rutinene.


Brukerveiledning 

  1. Gå til nettsiden: www.shiprep.no   
  2. Registrer personlig bruker ved å trykke på «Register here» og følg stegene. Ved registrering av personlig bruker skal man registrere den på en person, ikke et rederi eller fartøy. 
  3. Fartøy registreres ved at man sender en e-post til SafeSeaNet Norway og ber om at fartøyet legges inn i systemet. Fartøyets målebrev (tonnasjebrev) legges til som vedlegg.

Ved meldeplikt 

Oppgi en avgangsmelding for tur fra havn til felt og en ankomstmelding for tur fra felt til havn. Det skal rapporteres mannskapsliste, inkludert passnummeret til hvert enkelt mannskapsmedlem. 

SafeSeaNet har brukerstøtte som er tilgjengelig døgnet rundt.

Kontaktinformasjon: 

  • Tlf.: +47 35 57 26 25 
  • E-post: support.ssnn@kystverket.no

Tilgang til den utvidede brukerveiledningen for meldingstjenesten SafeSeaNet Norway finnes i vedlagte lenke til Kystverkets tjeneste.

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.