Fiskarlaget Nyhetsarkiv

2020-05-20 14:05
Strengere røktekrav
NFD om teiner mv
Strengere røktekrav
Fiskeriministeren kommer onsdag med nye skjerpede krav til røkting. Fiskarlaget støtter innskjerpelsene, noe vi også gjorde da saken var på høring på denne tiden i fjor.
Foto: Steinar Jonassen

Departementet kommer nå med nye krav som skal bidra til bedre dyrevelferd og mindre søppel i havet. Fra 1. juni skal redskaper som teiner, garn og liner røktes hver uke.

– For en uke siden hentet Fiskeridirektoratet opp over 800 forlatte teiner som inneholdt store mengder fisk og skalldyr. Teinene skal ha stått forlatt i flere måneder. Saken viser at vi trenger bedre regulering av plikten til å røkte og ta vare på redskaper som er satt i sjøen, og nå skjerper vi reglene, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.


Må kontrollere ukentlig

Fra 1. juni skal redskaper som teiner, garn og liner røktes hver uke. Frem til i nå har det vært krav om at garn, ruser og teiner for enkelte arter skal røktes med bestemte mellomrom.

Nå utvides reglene til å omfatte alle typer redskap langs hele kysten. Endringen vil likevel ikke medføre endringer for redskapstyper eller fiske og fangst etter arter som allerede er pålagt en røktingsplikt.Brudd på de nye reglene kan medføre straffeansvar i form av bøter eller fengsel.


Spøkelsesfiske

Hvert år havner flere tusen teiner, garn og annet fiskeutstyr på havet. Mange av de tapte redskapene fortsetter å fange fisk, som lider og dør. Dette kaller vi spøkelsesfiske. I tillegg til å skade fisk og skalldyr fører redskapene også til forsøpling av havet.

– Jeg vil minne om at alle aktører, både private og profesjonelle, har et generelt ansvar for å opptre ansvarlig. Det er også forbudt å etterlate fiskeredskap i sjøen eller på havbunnen, sier Ingebrigtsen.


Støtter regelskjerping

-Vi støtter de nye skjerpede kravene og ser frem til at dette iverksettes, sier leder i Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen.

Han har den siste uken kommentert teinesaken flere ganger til Nrk og sier både yrkesfiskere og fritidsfiskere må ta inn over seg at vi har et ansvar når vi høster havet.

-Fiskerne er vanligvis svært opptatt av sammenhengen mellom røkting og kvalitet. Vi vet at det er tett sammenheng mellom kvalitet og pris, dessuten er også fiskerne bevisst på sin rolle som forvaltere av ressursene i havet. Dette har imidlertid ikke alle deler av næringen hatt godt nok fokus på og det er derfor en nødvendig innskjerping som kommer nå, påpeker Fiskarlagslederen.

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.